Denní stacionář

Odpočinková místnostDenní stacionář - aktivity

Praktické informace

  • Adresa: budova Charity Krnov ul. Hlubčická 297/3, Krnov
  • Pracovní doba: pracovních dnech od 7 h do 16 h
  • Uživatelé mohou službu využívat pravidelně po celý týden, jen některé dny v týdnu ale také jednorázově několik hodin, podle svých potřeb, za úhradu podle ceníku poskytovaných služeb.

Popis služby

Posláním Denního stacionáře v Krnově je předcházet osamělosti a mírnit sociální vyloučení seniorů a osob s tělesným postižením. Podporujeme jejich soběstačnost, vytváříme příjemné prostředí pro jejich setkávání s vrstevníky a aktivní využívání volného času. Přispíváme k tomu, aby prožívali svůj život radostně a důstojně.