Charitní pečovatelská služba

tým pečovatelekPečovatelky s otcem Radimem90 let a pečovatelkyauto pečovatelské služby

"Buď projevem laskavosti: měj laskavost ve tváři, v očích, v úsměvu, ve vřelém pozdravu."

Pečovatelská služba je terénní služba určena lidem, kteří se nacházejí v nepříznivé životní situaci a potřebují pomoc druhé osoby, bez jejíž pomoci by nebyli schopni žít ve svém domácím prostředí.

Pečovatelskou službu poskytujeme v souladu se zákonem

108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách (zakonyprolidi.cz)  a to na základě uzavřené Smlouvy (Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - pečovatelské služby podle § 40 cit. zák.) občanům města Krnova, přilehlých obcí: Úvalno, Zátor, Lichnov, Krasov a obcí Osoblažska: Třemešná, Liptaň, Rusín, Slezské Rudoltice, Bohušov v jejich domácím přirozeném prostředí. S obcemi a městem máme taktéž uzavřenou Smlouvu o finanční podpoře k zajištění terénní pečovatelské služby.

Cílová skupina – komu je naše služba určena

osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, senioři

 
Úkony pečovatelské služby
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Časový rozsah služby

Pracovní doba pro poskytování úkonů pečovatelské služby

 • Pondělí – pátek, od 7 do 20 hod. poskytujeme: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti,  zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
 • Víkendy a svátky, od 7 do 20 hod. poskytujeme: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.
 • Úřední hodiny:

  Pondělí: 8:00 –   11:30    13:00 – 15:00

  Úterý: 8:00 - 11:30    13:00 - 15:00  Středa: 8:00 - 11:30
   
  Čtvrtek: 8:00 – 11:30   13:00 – 15:00  Pátek:  8:00 - 11:30

  Mimo stanovené úřední hodiny si lze domluvit schůzku.

  Kontakt:
  Bc. Miroslava Ivanovová - vedoucí služby, sociální pracovník
  tel.: 554 611 366 , mob.: 725 104 445, e-mail: miroslava.ivanovova@krnov.charita.cz

  PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY
 •   Podmínky pro poskytování pečovatelské služby jsou stanoveny ve Smlouvě a v Pravidlech poskytovatele pro pečovatelskou službu.   Vyplněnou Žádost o poskytnutí pečovatelské služby můžete osobně doručit do sídla poskytovatele, na ul. Hlubčická 297/3  v Krnově nebo si domluvit návštěvu sociálního pracovníka přímo ve Vašem domácím prostředí. Sociální pracovník Vás osobně navštíví, seznámí Vás s vnitřními pravidly pro poskytování pečovatelské služby, pomůže Vám vyplnit Žádost o poskytování pečovatelské služby.