Dům dobré vůle Žáry

Posláním našeho domova je celoročně poskytovat nepřetržitou pomoc, podporu a péči jednotlivcům i manželským párům se stařeckou demencí, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, kteří nejsou schopni zajišťovat své základní životní potřeby ve vlastním sociálním prostředí, a to ani s pomocí své rodiny, terénní sociální služby nebo z jiných závažných důvodů.

Cílová skupina

 • osoby se stařeckou demencí
 • osoby s Alzheimerovou demencí
 • osoby s chronickým duševním onemocněním

Věková struktura cílové skupiny

 • senioři nad 55 let s přiznaným invalidním nebo starobním důchodem

Kapacita zařízení

 • 29 klientů

Co má udělat zájemce o poskytování sociální služby v Domu dobré vůle Žáry?

 1. Získat Žádost o poskytování sociální služby (ke stažení na webových stránkách či k vyzvednutí přímo v kanceláři sociálního pracovníka v zařízení).
 2. Vyplněnou Žádost včetně Posudku praktického lékaře zaslat na adresu Dům dobré vůle Žáry, Žáry 3, 793 95 Město Albrechtice, nebo Charita Krnov, Hlubčická 297/3, 794 01 Krnov nebo také osobně odevzdat v zařízení Domu dobré vůle Žáry nebo na Charitě v Krnově.
 3. Žádost bude zaevidována a zařazena do seznamu žadatelů, zároveň bude žadatel či jeho příbuzný písemně informován o stavu žádosti a následně bude po domluvě provedeno sociální šetření.

Ceny za poskytování sociální služby

Ubytování

 • 1lůžkový pokoj      250,- Kč za den
 • 2lůžkový pokoj      245,- Kč za den

Stravování

 • celodenní strava racionální/základní dieta    193 Kč
 • celodenní strava diabetická dieta                  200 Kč