Charitní ošetřovatelská služba

sestřičky

Domácí ošetřovatelská péče je odborná a kvalitní zdravotní péče poskytovaná pacientům na základě doporučení registrujícího ošetřujícího lékaře nebo ošetřujícího lékaře při hospitalizaci v jejich vlastním sociálním prostředí. Výkony provádí registrované zdravotní sestry, které ke klientům přistupují s láskou a úctou, respektují individuální potřeby klientů.Cílem služby je umožnit uživatelům léčení v domácím prostředí, zkrátit pobyt v nemocnici a tím zlepšit kvalitu jejich života. Je preferována pro své nesporné výhody – zejména pozitivní působení na psychický stav nemocného, který zůstává ve svém prostředí a v blízkosti své rodiny, což přispívá k rychlejšímu uzdravení pacienta, urychlení hojení a ke snížení rizika komplikací. Domácí péče také umožňuje nemocným v konečném stádiu nemoci dožít svůj život důstojně a kvalitně, bez fyzického, psychického  i sociálního strádání v těsném spojení se svými blízkými, s rodinou.

ROZSAH POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ SLUŽBY

Ošetřovatelská péče je poskytována 7 dní v týdnu, včetně svátků, do večerních hodin a je plně hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Cílovou skupinou jsou nemocní bez omezení věku, pohlaví a rasy. Nejčastěji jsou to senioři a osoby se zdravotně-tělesným postižením nejen v Krnově, ale i v okolních vesnicích a v odlehlých oblastech  - Albrechticka, Osoblažska, Jindřichovska, okolí Heřmanovic a Holčovic.

Domácí zdravotní ošetřovatelská péče tedy není pouze o tom poskytnout ošetřovatelský úkon, zdravotní sestřičky musí zvládat řízení automobilu za každého počasí, musí být fyzicky i psychicky odolné a připravené čelit různým nečekaným situacím, musí umět samy se rozhodnout a pomoci.

Poskytované ošetřovatelské úkony zahrnují zejména

  • aplikace injekcí,
  • odběry biologického materiálu,
  • měření krevního tlaku,
  • péče o stomie,
  • převazy ran,
  • rehabilitační cvičení,
  • aplikace, inzulínu atd.
  • ošetřovatelská péče o pacienty s PEG, PEJ, s žilním portem, PICC katetrem.

Dokumenty ke stažení

  • CENÍK CHARITNÍ OŠETŘOVATELSKÉ