Jak pomáháme

 

Posláním Charity je laskavou a odbornou péči pomáhat lidem, kteří se ocitli v sociální, materiální, zdravotní, duševní, duchovní, nebo jiné nouzi, a to bez ohledu na vyznání, rasu nebo národnost. Při své práci dodržujeme Etický program podle desatera - DEKACERT, ten nám ukazuje hodnoty, které v praxi naplňujeme. Jsme společenství lidí, které uznává lidské hodnoty jako je úcta, zájem o člověka, laskavé a vstřícné jednání. Poskytujeme profesionální péči, ctíme lidskou důstojnost a nabízíme duchovní podporu. Ke každému člověku přistupujeme individuálně a vždy hledáme možnosti řešení pomoci.

"To co děláme, je méně než kapka v moři. Ale bez této kapky by tady něco chybělo."

Senioři jsou jednou z nejvíce ohrožených skupin obyvatelstva, proto jim směřujeme většinu našich služeb. Jedná se o služby trerénní i ambulantní.

Služby pro děti a mládež

Děti a mládež jsou další z velmi ohrožených skupin. Pro ně realizujeme ambulantní službu nízkoprahové zařízení pro děti a mládež.

Služby pro potřebné

Pro lidi v nouzi, kteří žijí mezi námi jsou určeny další z našich služeb.