O nás

Charita Krnov vznikla 25.1.1992 jako účelové zařízení Římskokatolické církve ve smyslu § 6. písm. h) zákona 308/1991 Sb. V roce 1993 byla Charitě Krnov delegována právní subjektivita. Zřizovací dekret vydal mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký. Charita Krnov je základním členem Diecézní charity ostravsko-opavské, která jako součást Charity Česká republika je členem mezinárodního svazku Caritas Internationalis.

Poslání

Laskavou a odbornou péči pomáhat lidem, kteří se ocitli v sociální, materiální, zdravotní, duševní, duchovní, nebo jiné nouzi, a to bez ohledu na vyznání, rasu nebo národnost, naplňovat přikázání křesťanské lásky k bližnímu, svědčit o rovnosti všech lidí a hodnotě každého jednotlivce.

Cíl

Profesionálně poskytovat služby sociální, sociálně zdravotní a zdravotní seniorům, osobám se zdravotním postižením, lidem nevyléčitelně nemocným a v terminálním stádiu života, lidem bez domova, ohroženým dětem a mládeži a dalším lidem, kteří to potřebují a to v jejich přirozeném domácím prostředí.

Kontakty

Charita Krnov
Hlubčická 3
794 01 Krnov

tel.: 725 104 441
e-mail: monika.dudova@krnov.charita.cz

IČ: 48806510
číslo účtu: 19 - 4455920207/0100 

statutární zástupce: Bc. Monika Dudová
Rada Charity Krnov: P. Mgr. Karel Doležel,Marie Čermáková, Mgr. František Fojtík, MUDr. Igor Michalec