Otázky a odpovědi

Jak je Charita spojená s církví?

Charita České republiky (do roku 2006 Sdružení Česká katolická charita) je součástí (útvarem) římskokatolické církve; právnickou osobou podle Kodexu kanonického práva. Zřizovatelem Charity je Česká biskupská konference.

Územní struktura Charity kopíruje správní členění římskokatolické církve: tvoří ji osm (arci)diecézních Charit, které dále zřizují Charity oblastní a městské, ale Charity vznikají také při farách – farní. Ředitele diecézní Charity jmenuje místní biskup, ředitel Charity ČR je jmenován Českou biskupskou konferencí.

Mají právo na služby Charity nevěřící lidé?

Charita pomáhá všem, kdo její pomoc potřebují – bez ohledu na barvu pleti, národnost nebo náboženství.

Jak je Charita financována?

Charita je financována z několika zdrojů. Největší podíl tvoří dotace od krajů, státních dotace, příspěvky od obcí a měst, dále  tržby za sociální a zdravotní služby, ale také granty na konkrétní sociální služby - na tzv. projekty. Dalším zdrojem jsou sbírky. Velkým přínosem je zejména Tříkrálová sbírka. Charita dostává také dary od organizací a jednotlivců.

Jakým způsobem pomáhá Charita v zahraničí?

Charita Česká republika je členem mezinárodní konfederace evropských Charit (Caritas Europa, zkráceně CE) a celosvětové organizace národních Charit (Caritas Internationalis, zkratka CI). Podílí se na společných projektech vyhlášených těmito organizacemi, což bývá v případě velkých katastrof či válečných pohrom. Jindy zase (například nyní na severním Kavkaze) uskutečňuje – v pozici jakéhosi vyslance – projekt pomoci financovaný s prostředků CE. A v neposlední řadě vytváří vlastní mise v zahraničí, kde opět spolupracuje s místními Charitami či jinými nevládni organizacemi.

V současnosti má Chraita ČR misi (kromě Severního Kavkazu) na Srí Lance a v Indonésii. Konkrétní pomoc je odvislá vždy od množství získaných peněz a vychází z připravených plánů práce (projektů), zpracovaných na základě monitoringu na místě. To znamená na základě zjištění konkrétních potřeb lidí v katastrofou zasažené oblasti.

Mohu pracovat v Charitě jako dobrovolník?

Ano. Pokud není Charita přímo u vás, je třeba se porozhlédnout. Otevřete naše webové stránky, v adresářích naleznete kontakty a poptejte se. Někde uvítají pomoc pravidelnou, jinde jednorázovou. Činnost je, jak vidíte, velmi pestrá. 

Kde mohu darovat oblečení?

Často přetrvává v myslích lidí spojení Charita = sběrna starého šatstva. Ale skutečnost je dávno jiná. Například při pomoci při katastrofách v zahraničí dává Charita přednost finančním sbírkám – pro možnost lepší a operativnější pomoci.

Při některých Charitách ovšem existují šatníky a případně zařízení, kde mohou oblečení použít. Například azylové domy pro bezdomovce. Vždy je však nutné domluvit se předem.

Charitní šatníky vedou často dobrovolníci a tedy jen ve vymezenou dobu. Samozřejmostí je, že by věci měly být čisté a použitelné tak, aby obdarovaného neurážely.

Někdy bývají sbírky ošacení mimořádně vyhlašovány, se sběrným místem na nádraží apod. I tehdy ovšem platí požadavek na použitelnost věcí. Nejlépe je tedy dotázat se v nejbližším vhodném charitním zařízení.

Je možné věnovat i jiný věcný dar, například knihy či nábytek?

Před každým darováním věcí, které by mohly ještě někomu posloužit, doporučujeme domluvit se předem s pracovníky nejbližší pobočky Charity nebo charitního zařízení (azylového domu, domovu pro seniory, poradny, charitního šatníku aj.). Je důležité zjistit, zda má místní Charita pro darované věci vhodné využití a také kapacitu na jejich uskladnění.

Při darování věcí prosíme vždy berte ohled na budoucího příjemcem daru - darované věci by měly být vždy v dobrém stavu, šaty vyprané a pečlivě roztříděné podle velikosti.

Kde získá dárce potvrzení o daru?

Potvrzení o daru vydává pobočka Charity, které svůj dar věnujete.
Dárcům, kteří poslali svůj finanční příspěvek prostřednictvím poštovní složenky zasíláme  potvrzení automaticky.

Při  darování finanční částky bankovním převodem však nemůžeme z bankovních výpisů zjistit totožnost majitele účtu. Pro získání potvrzení o daru je tedy nutné „vystoupit z anonymity“ a kontaktovat majitele sbírkového účtu.

Které země jsou zahrnuty v projektu Adopce na dálku?

Adopce na dálku zejména pomáhají dětem z nemajetných rodin v chudých zemích, aby mohly chodit do školy, získaly kvalifikaci a v dospělosti našly uplatnění v životě. Adopcemi na dálku se zabývá Arcidiecézní charita Praha (Indie, Uganda, Litva, Bělorusko, Thajsko, Kazachstán, Zambie, Kongo), Diecézní charita Hradec Králové (Indie), Diecézní charita Plzeň (Bolívie, Paraguay), Arcidiecézní charita Olomouc (Haiti), Diecézní charita ostravsko-opavská (Ukrajina) a Oblastní charita Znojmo (Ukrajina). Na stránkách těchto diecézí naleznete další podrobnosti tohoto projektu.