Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka 2022

Tříkrálová sbírka 2022 probíhá stejně jako loni ve více formách. Všechny metody, kterými můžete podpořit služby, které poskytujeme našim seniorům a dalším klinetům, naleznete níže. Velmi Vám děkujeme za podporu!

 

Převod na účet

tks22

66008822/0800

VS: 777988010

 

Online platba

Online na www.trikralovasbirka.cz se zadáním PSČ 793 36

Statické pokladničky

Do statické pokladničky na vybraných místech, jejichž seznam naleznete níže

Tři králové

Samozřejmostí je přispění přímo Třem králům ve vybraných obcích 

Sledováním Tříkrálového koncertu

Tradiční Tříkrálový koncert můžete sledovat 9. 1. 2022 od 20:00 na ČT 1

 

Tříkrálová sbírka je sbírkou veřejnou a jako taková se řídí zákonem č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách, podle něhož musí mít předemdefinovaný účel.

Tříkrálová sbírka je největší sbírkovou akcí v České republice a v celostátním měřítku probíhá od roku 2001. Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a jiným potřebným skupinám lidí a to především v regionech, kde sbírka probíhá. Tříkrálová sbírka celorepublikový charakter, výnos z ní získaný je však použit na podporu charitního díla hlavně v jednotlivých regionech. Desetina výnosu sbírky je pak každoročně určena také na humanitární pomoc do zahraničí.

Osobité kouzlo této sbírky a to, co ji odlišuje od jiných sbírek, je způsob získávání prostředků, tedy koledování, a to v duchu motta sbírky: „Pomozme lidem v nouzi“. Tato sbírka navazuje na starou lidovou tradici Tříkrálových koled, kdy děti chodily po chalupách a za zpěvu koled a pronesení přání pokoje celému domu dostávaly malou výslužku, kterou tradičně bývají tříkrálové cukříky. Pro svůj specifický charakter je Tříkrálová sbírka nemyslitelná bez obětavosti stovek dobrovolníků a v neposlední řadě díky vstřícnosti veřejnosti. Tříkrálová sbírka je pro každého z nás možností, jak se zapojit do charitního díla a podílet se na pomoci lidem, kteří ji potřebují.

Základním prvkem Tříkrálové sbírky jsou koledníci, které chodí v přestrojení za Tři krále koledovat okolo připomínky Tří králů (6. ledna). Koledníci chodí dům od domu, koledují a značí dveře domů symbolickým K+M+B. Během koledování rozdávají kalendáříky a cukříky, případně jiné propagační a informační materiály místních charit. Charitní tříkráloví koledníci jsou rozeznatelní podle plastových kasiček s logem Charity a na vyžádání se mohou prokázat průkazkou/plnou mocí. Základem sbírky je tedy koledování dům nebo domu a v ulicích, mimo to je možné se do sbírky zapojit zasláním DMS (DMS KOLEDA na 87 777) nebo zasláním příspěvku na sbírkové konto 66008822/0800.

Dělení výnosu Tříkrálové sbírky

Tříkrálová sbírka je sice sbírkou celostátní, nicméně její dopad má převážně regionální charakter (80% výnosu sbírky z koledování končí v regionech). Podle rozhodnutí rady Sekretariátu Charity Česká republika a odsouhlasení Českou biskupskou konferencí se celkový výnos Tříkrálové sbírky dělí podle následujícího klíče:

 • 65 % výnosu sbírky připadá organizátorům skupinek (tj. farní, či oblastní charity) a vrací se tak do míst, kde byly peníze vykoledovány,
 • 15 % výnosu sbírky připadá na projekty diecézních charit,
 • 10 % výnosu sbírky je věnováno na humanitární pomoc do zahraničí,
 • 5 % výnosu sbírky připadá na podporu projektů Charity Česká republika,
 • 5% výnosu sbírky je v souladu se zákonem určeno na režie sbírky

Charita Krnov z výnosu Tříkrálové sbírky podporuje a zajišťuje

 • podpora péče o seniory a nemocné
 • informovanost a rozvoj sociálních služeb
 • přímá pomoc lidem v nouzi
 • udržení služeb v odlehlých obcích v okolí Charity Krnov
 • podpoření příjemného prostředí střediska Denní stacionář
 • Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba
 • nákup kompenzačních pomůcek(elektr.polohovací lůžka, chodítka, WC křesla, antidekubitní matrace..)

Výsledky Tříkrálové sbírky 2022

 

OrganizaceKasičky
zapečetěné/rozpečetěné
KasičkyBezhotovostní dary
CHARITA KRNOV
90/90420 084 Kč300 Kč
Bohušov214 502 Kč0 Kč
Brantice24 640 Kč0 Kč
Čaková29 670 Kč0 Kč
Charita Krnov00 Kč300 Kč
Dívčí Hrad18 167 Kč0 Kč
Hlinka14 909 Kč0 Kč
Hošťálkovy47 112 Kč0 Kč
Jindřichov28 152 Kč0 Kč
Krasov211 120 Kč0 Kč
Krnov29140 692 Kč0 Kč
Lichnov310 512 Kč0 Kč
Liptaň19 635 Kč0 Kč
Město Albrechtice1067 812 Kč0 Kč
Město Janov22 469 Kč0 Kč
Osoblaha515 141 Kč0 Kč
Petrovice13 092 Kč0 Kč
Rusín16 223 Kč0 Kč
Slezské Pavlovice14 610 Kč0 Kč
Slezské Rudoltice212 000 Kč0 Kč
Třemešná824 468 Kč0 Kč
Uvalno29 883 Kč0 Kč
Vysoká27 322 Kč0 Kč
Zátor737 953 Kč0 Kč
KASIČKY CELKEM (rozpečetěno 100%) 420 084 Kč 
Online koleda celkem 12 801 Kč 
BEZHOTOVOSTNÍ DARY CELKEM 300 Kč 
Celkem 433 185 Kč 
Rozpečetěno 90 z 90 úředně zapečetěných pokladniček.

Záměry s vybranými prostředky za letošní ročník naleznete zde.

Výsledky předchozích ročníků

Výsledky minulých ročníků Tříkrálové sbírky za konkrétní rok naleznete zde: 2021, 2020, 2019, 2018, 2017.

Konkrétní záměry s vybranými prostředky za konkrétní sbírku naleznete zde: 2021, 2020, 2019, 2018, 2017.