Adresář

Humanitární pomoc a šatník

Tel.: 725 104 441, 554 611 366
Hlubčická 297/3, Krnov, 794 01
Vedoucí služby: Bc. Monika Dudová - vedoucí
Cílové skupiny: osoby v krizi, rodiny s dítětem / dětmi
Způsob poskytování: ambulantní
Činnosti: poskytnutí ošacení, poskytnutí materiální pomoci
Fakultativní služby: NE

Humanitární pomoc Charity Krnov je realizována dvěmi základními způsoby.

Přímá pomoc lidem v nouzi formou potravinové a materiální pomoci ze zásob humanitárního skladu a šatníku.

Využíváme také „Operačního programu potravinové a materiální pomoci“, který podporuje osoby a domácnosti ohrožené chudobou a sociálním vyloučením. Ministerstvo práce a sociálních věcí prostřednictvím tohoto programu realizuje pomoc potravinovou i materiální. Nejchudší lidé tak dostanou díky projektu zdarma potravinové balíčky a balíčky se základními hygienickými potřebami a potřebami souvisejícími s péči o děti. V rámci tohoto projektu jsou nabízeny doprovodné aktivity přispívající k sociálnímu začleňování.

Charitní šatník je provozován dvakrát týdně v době od 13:30 do 15:00 hod. V úterý je prováděn sběr oděvů, každou středu je pak prováděn výdej oděvů potřebným.

Organizace

Seznam lidí

Bc. Monika Dudová - vedoucí
Gabriela Nitschová - šatník