VÍME AKTUÁLNĚ!

Charita Krnov pomáhala potřebným, dárky obdarovávala děti na Krnovsku a Osoblažsku

Děti ze sociálně slabých rodin na Krnovsku a Osoblažsku se radovaly z předvánočních dárků. Připravila si je pro ně Charita Krnov. čtěte více

Děkujeme společnosti SILNICE CZ s. r. o.

Děkujeme společnosti SILNICE CZ s.r.o za poskytnutý finanční dar ve výši 75 000,- Kč, který Charita Krnov obdržela na pomoc sociálně slabým rodinám a seniorům. Z tohoto daru bylo zajištěno 25 potravinových balíčků pro vybrané rodiny s dětmi a seniory na základě konzultace s obecním úřadem v Osoblaze, městským úřadem v Městě Albrechticích. Tyto balíčky tedy přinesly v době vánočních svátků radost lidem na Krnovsku, Osoblažsku i Albrechticku.

Průběžné výsledky Tříkrálové sbírky 2013 Diecézní charity ostravsko - opavské

Kolik finančních prostředků se vykoledovalo v Diecézní charitě ostravsko-opavské můžete průběžně sledovat zde

Tipněte si výsledek Tříkrálovky a vyhrajte

Stejně jako v minulém roce jsme pro koledníky i všechny další příznivce Tříkrálové sbírky připravili malou soutěž na Facebooku. Mobilní telefon a dárky z charitních chráněných dílen vyhraje ten, kdo nejlépe odhadne výtěžek letošního koledování.

PF a poděkování z ukrajinské charity

Poděkování z Ukrajiny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK UZAVŘENA

Ve dnech od 23. 07. 2018 do 05. 08. 2018 bude Půjčovna kompenzačních pomůcek uzavřena z důvodu, čerpání řádné dovolené pracovníků.

Děkujeme za pochopení

Bc. Monika Dudová, ředitelka Charity Krnov

Velikonoční svátky

Velikonoční svátky

Přejeme vám všem, klidné prožití velikonočních svátků, mír v duši a lásku v srdci.

Kolektiv pracovníků Charity Krnov

Zrušení zákazu návštěv

Dnešním dnem, rušíme zákaz návštěv v pobytové službě Dům dobré vůle Žáry. I přes zrušení zákazu, prosíme všechny, kteří přijdou na návštěvu do našeho zařízení, aby nebyli nachlazení a nezpůsobili tak možné riziko onemocnění našich uživatelů.

Děkuji za pochopení

Dudová Monika, ředitelka

Zákaz návštěv z důvodu chřipkové epidemie

Zákaz návštěv z důvodu chřipkové epidemie

OD 06.02.2018

V Domu dobré vůle Žáry

Z důvodu nejvyšší nemocnosti, kterou vykazuje okres Opava, Ostrava a zejména okres Frýdek Místek, v posledním týdnu. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje doporučuje všem ředitelům lůžkových zdravotnických zařízení, domovů pro seniory, domovů pro osoby se zdravotním postižením a domovů se zvláštním režimem na území Moravskoslezského kraje zvážit zákaz návštěv v jednotlivých zařízeních. Na základě tohoto oznámení a prevence zvýšení chřipkového onemocnění v našem zařízení

ZAKAZUJI NÁVŠTĚVY V DOMU DOBRÉ VŮLE ŽÁRY  AŽ DO ODVOLÁNÍ

Děkuji za pochopení

Bc. Monika Dudová, ředitelka Charity Krnov

Tříkrálová sbírka skončila a my děkujeme

Tříkrálová sbírka skončila a my děkujeme

Dva týdny procházeli ulicemi tři králové – Kašpar, Melichar a Baltazar, aby navštěvovali domácnosti a všude kam zavítali, přinesli požehnání i příležitost spolupodílet se na pomoci těm, kteří se ocitli v nouzi. Charita Krnov velice děkuje všem dárcům, kteří vlídně přijali koledníky a prostřednictvím této sbírky tak věnovali na společnou pomoc mnoha potřebným 394 392- korun. To je výsledek letošní Tříkrálové sbírky Charity Krnov, která probíhala od 1. do 14. ledna. Výsledek je oproti loňské tříkrálové sbírce vyšší o 101 722,- Kč. Omlouváme se domácnostem, které na tři krále čekali a nedočkali se jejich požehnání. Velice rádi bychom přinášeli požehnání do všech domácností, ale není to pouze v silách pracovníků Charity Krnov. I přesto, že máme řadu dlouhodobých dobrovolníků, Krnov byl pokryt pouze z 1/3. Uvědomujeme si, že zazvonit u dveří lidských příbytků, chce odvahu, a proto věříme, že vás odvážných se v příštím roce najde více, abychom mohli navštívit i ty, kteří neměli příležitost otevřít svá srdce potřebným.

Naopak v okolních a odlehlých obcí Krnova, jsme se opět setkali s nadšenými koledníky. Děkuji tímto i pracovníkům Charity Krnov, kteří i po své práci nezištně věnovali svůj čas ve prospěch pomoci druhým, upřímně děkuji i všem ostatním dobrovolníkům, farnostem bez, kterých by tato sbírka nemohla být uskutečněna. Děkujeme ZŠ Janáčkova, ZŠ Žižkova, SPgŠ a SZŠ v Krnově, Střední odborné škole dopravy a cestovního ruchu, skautům v Krnově a Nízkoprahovému zařízení pro děti a mládež – Zvídálek, ZŠ Slezské  diakonii za vytvoření skupinek koledníčků a jejich pomoci s koledováním.

65% výtěžku letošní sbírky Charita Krnov použije na projekty, které přispějí k zajištění provozu, zkvalitnění a rozšíření nabídky poskytovaných sociálních služeb, kterými jsou:

Denní stacionář (pomůcky pro paměťové aktivity pro seniory). Humanitární středisko Charity Krnov - pomůžeme lidem překonat nepříznivou situaci (nákup materiálu – jako např. potraviny, deky, povlečení, ručníky, dětem pomůcky do školy apod.) Rozvoj pečovatelských služeb v odlehlých obcích v okolí Charity Krnov, Osoblažsko, Albrechticko, Zátor apod. Nákup kompenzačních pomůcek (polohovací elektrická lůžka, WC křesla, chodítka, antidekubitní matrace).

Další prostředky z Tříkrálové sbírky budou věnovány na podporu a rozvoj činnosti ostravsko opavské diecézní charity, na podporu projektů charity ČR, na humanitární pomoc v České republice a zahraničí.

Výsledek Tříkrálové sbírky 2018: Bohušov 12 558Kč; Brantice 3 259 Kč; Kč; Čaková 0Kč: Hošťálkovy 9 521 Kč; Jindřichov 2 151 Kč; Krasov 3 680 Kč; Krnov 153 511Kč; Lichnov 23 232Kč; Liptaň 3 101Kč; Město Albrechtice 60 000Kč; Třemešná 20 416Kč; Úvalno 13 930Kč; Vysoká 6 573Kč; Zátor 28 906Kč; Rusín 7 734 Kč; Slezské Rudoltice 10 637Kč; Osoblaha 13 575Kč; Slezské Pavlovice 3 465Kč; Hlinka 2 271 Kč; Dívčí Hrad 12 906 Kč; Janov 3 266Kč.

„Děkuji také jménem desítek tisíc klientů, kterým vysbírané peníze pomohou v jejich nesnadném životě.“

„ Všem koledníkům přeji, aby se jim po celý rok dařilo mít v srdci lásku, kterou při svém koledování lidem roznášeli.

 

Monika Dudová, ředitelka

 

 

 

Najdete nás

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Děkujeme!