Zvídálek

 

Posláním nízkoprahového začízení pro děti a mládež Zvídálek je usilovat o sociální začleňování a pozitivní změnu v životním způsobu dětí a mládeže, které se ocitli v nepříznivé životní situaci. Poskytovat jím informace, odbornou pomoc, podporu a předcházet tak jejich sociálnímu vyloučení.

Zvídálek je určen pro děti a mládež od 6 do 15 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, etnické menšiny. Zaměřujeme se na práci s dětmi a mládeži, kteří do klubu docházejí z blízké romské komunity

 

Proč tu jsme:

Abychom uživatelů služby pomohli zvládat obtížné životní situace, aby si uvědomily, že jsou spoluodpovědní za svůj vývoj, přípravu do školy, uplatnění v životě, abychom uživatelům služby pomohli pozitivně změnit svojí situaci, poskytnout radu a podporu při řešení problémů v rodině, být místem, kde najdou útočiště, místem kde se mohou vypovídat ze svých problémů, místem kde najdou radu a člověka ochotného naslouchat, místem kde je nebudou soudit, ale kde jim pravdivě řeknou, jaké dělají chyby a jak je mohou napravit. Kde jim poradí na koho, a kam se mohou obrátit v případě, že jim s jejich problémem nebudeme schopni pomoci sami. Místem kde můžou smysluplně trávit volný čas. S námi můžou poznat zajímavé věci, místa a společenské prostředí. Místem, kde mohou předvést své schopnosti a dovednosti.  

 

Co nabízíme:

  • výchovně, vzdělávací aktivizační činnosti,
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
  • sociálně terapeutické činnosti,
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Provozní doba Zvídálku:

  • přes rok: v pracovní dny od 12 do 18 hod.
  • v době letních prázdnin:  v pracovní dny od 8 do 14 hod.

Kontakt:

Charita Krnov
NZDM Zvídálek
Revoluční 966/56, 794 01 Krnov

tel.: 554 611 366, 606 771 040
e-mail: klub.zvidalek@seznam.cz