Tříkrálový koncert Charity Krnov

Tříkrálový koncert Charity Krnov

Ve středu 5. ledna 2011 se uskutečnil 1. ročník Tříkrálového koncertu pořádaného Charitou Krnov. Program koncertu připravili učitelé ZUŠ Krnov v čele s paní ředitelkou PhDr. Jiřinou Fulnekovou. Na koncertě mimo žáků a učitelů ZUŠ Krnov vystoupila Cimbálová muzika ZUŠ Krnov pod vedením Jiřího Dorosiňského a Chrámový sbor pod vedením Václava Mičky.

Takovou akci pořádala Charita Krnov poprvé a náš dobrý pocit z výsledku, nepokazily ani drobné organizační nedokonalosti, které příště určitě vylepšíme. Důležité je pro nás a doufám i pro diváky, uspokojení z krásného zážitku a vědomí, že máme kolem sebe tak úžasné a talentované lidi.

 

Všem patří naše poděkování. Potlesk, který po celou dobu koncertu sklízeli účinkující, svědčí o tom, že se jejich vystoupení všem líbilo. V neposlední řadě patří poděkování Městu Krnovu za poskytnutou 90% slevu z nájmů Koncertní síně  Sv. Ducha, bez které bychom  tuto akci  nemohli uskutečnit.

 

Děkuji paní starostce města Mgr. Aleně Krušinové a  P. Mgr. Karelu Doleželovi  krnovskému děkanovi  za podporu a účast na koncertě.

 

Marie Pešková, ředitelka Charity Krnov

Související galerie

Podpořte nás

Tříkrálová sbírka

Náš výtěžek
394 392 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR