Tři králové navštívili krnovskou radnici

Tři králové navštívili krnovskou radnici

Radnici dnes navštívila skupina koledníků Tříkrálové sbírky z Charity Krnov. Tři králové zde zástupcům města požehnali. Sbírka potrvá do 14. ledna a větší část jejího výtěžku (65 %) zůstává v místě, kde se peníze vybraly. Charita Krnov je použije na pomoc lidem, kteří se nacházejí v nelehké životní situaci, jsou v nouzi, dále za ně koupí kompenzační pomůcky pro lidi se zdravotním nebo tělesným postižením a budou směřovat také do provozu středisek, které Charita Krnov provozuje.

(zdroj: oficiální stránka města Krnova)

Zkratka K+M+B, se kterou se lidé setkávají nade dveřmi svých obydlí, je spojena se svátkem tří králů. Napsáním K+M+B a letopočtu nade dveřmi se žehná domu. A co tato zkratka vlastně znamená?

Většinu lidí asi napadne zkratka třech králů (Kašpara + Melichara + Baltazara), ale není to tak. Totiž se zkratkou K+M+B se můžete setkat jen v Čechách. V zahraničí je to C+M+B a znamená to Christus mansionem benedicat, což v češtině znamená Kristus ať obydlí žehná, ať Kristus požehná tomuto příbytku (po celý rok – proto se za třetí křížek píše letopočet). Tři křížky symbolizují Nejsvětější Trojici, tj. Otce, Syna a Ducha Svatého. Nejsou to tedy znaménka „plus“ mezi iniciálami.

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás

Tříkrálová sbírka

Náš výtěžek
394 575 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR