Sbírka šatstva a obuvi

Rádi bychom upozornili, že sbírka šatstva a obuvi, pořádaná v těchto dnech také na území Charity Krnov, není organizována Charitou Krnov.

 

Firma RE_CO CZECH s.r.o., která sbírku pořádá, spolupracuje s charitami výhradně na území Jihomoravského Kraje a části Kraje Vysočina

Více informací na www.recoczech.com

Chaita Krnov disponuje vlastním charitním šatníkem, který je možno v případě potřeby využít. Charitní šatník je provozován dvakrát týdně v době od 13:30 do 15:30 hod. V úterý je prováděn sběr oděvů, každou středu je pak prováděn výdej oděvů potřebným.