POSEZENÍ  S  CIMBÁLOVOU   MUZIKOU  

CHARITA KRNOV VÁS SRDEČNĚ ZVE

CHARITA   KRNOV   VÁS  SRDEČNĚ  ZVE

NA   POSEZENÍ  S  CIMBÁLOVOU   MUZIKOU 

"CVILÍŇA"

     DNE    30. 9. 2014     OD  15:00 HOD

    v prostorách   DENNÍHO  STACIONÁŘE

Můžete se těšit na vystoupení

cimbálové muziky ZUŠ Krnov pod vedením Jiřího Dorosiňského

Těší se na Vás pracovníci Charity