Oslava Mezinárodního dne seniorů

Oslava Mezinárodního dne seniorů

U příležitosti oslavy Mezinárodního dne seniorů 01. 10. 2015 v zařízení Domu dobré vůle Žáry, přijaly naše pozvání děti z MŠ a ZŠ Slezské diakonie v Krnově, aby uživatelům zpestřily tento významný den svým vystoupením s podzimní tématikou, které si pro ně připravily. Zpívalo se, recitovalo i tančilo. Děti předaly uživatelům dárek a to ježka, kterého sami vyrobily a nyní je ozdobou naší společenské místnosti. Zavítala k nám i návštěva z Městského úřadu Město Albrechtice - místostarosta p. Martin Špalek společně s vedoucím sociálního odboru Bc. Jiřím Boháčkem a paní Mgr. Hanou Hlisnikovskou, referentkou sociálního odboru.

A protože nám počasí přálo i v odpoledních hodinách, připravili zaměstnanci zařízení pro uživatele na zahradě grilování.

Děkujeme nejen dětem za krásné vystoupení, ale všem, kteří se podíleli na přípravě tohoto dne a přišli nás podpořit svou účastí. Už teď se těšíme na příští společné setkání!