Na krátký čas pečovatelem

Na krátký čas pečovatelem

„CARITAS“

Charitní pečovatelská služba v Krnově poskytuje v domácím prostředí potřebnou péči a podporu lidem, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci z důvodu věku, zhoršeného zdravotního stavu a potřebují pomoc druhé osoby.  Právě do této služby se přihlásil v lednu 2021 katolický kněz pan  Mgr. Radim Zielonka.  Rozhodl se v době „Nouzového stavu", kdy Charitní pečovatelská služba tuto pomoc uvítala. Pro pracovnice i uživatele byl příjemnou změnou a velikou pomocí. Náš dobrovolník se stal na krátký čas „pečovatelem“ a své nové role se zhostil poctivě a s nasazením, jemu vlastním.

Za kolektiv Charitní pečovatelské služby děkuji panu Mgr. Radimovi Zielonkovi za jeho ochotu a odvahu nezištně pomáhat v terénu u lidí, kteří potřebují pomoc druhého člověka.

                                                                                                                          Miroslava Ivanovová

                                                                                                                

A všechno začalo tím, že jsi jednoho dne vzal moje ruce do svých.