Materiální sbírka na pomoc obětem povodní

Charita  Krnov ve spolupráci s Diecézní charitou ostravsko-opavskou vyhlašuje materiální sbírku humanitární pomoci pro lidi zasažené povodněmi.

Humanitární pomoc můžete osobně zanést do Hlubčická 297/3, Krnov, 794 01

 

Přinést je možno tyto věci: hygienické, desinfekční prostředky, ochranné pomůcky, pracovní oděvy, lůžkoviny, nástroje, nářadí.

 

Místo a doba konání sbírky: Sídlo CH Krnov (Hlubčická 297/3, Krnov, 794 01), a to v době ode dnešního dne 5. 6. - 17. 6. 2013; v časech od 7:00 do 14:00 hodin, pouze v pracovní dny.

 

Kontaktní telefon: 554 611 366, 725 104 441

Linka pro zajišťování mimořádných událostí v DCHOO, tel.: +420 731 625 880.