Koleda v Krnově a okolí

Možností podpořit Tříkrálovou sbírku je několik, podpořte koledu na webu www.trikralovasbirka.cz nebo přispějte do jedné z pokladniček, které najdete ve svém okolí.

Darujte naději lidem v nouzi


Možností jak přispět, je několik. Děkujeme všem, kteří myslí na potřebné.

Peníze u nás v letošním roce podpoří:

  • Nákup kompenzačních pomůcek: 1 ks oxygenátor, 1 ks polohovací lůžko.
  • Pořízení klimatizace pro prostory Denního stacionáře pro horní patro orientované na jižní stranu. Nakoupení vybavení pro odpočinek a aktivity uživatelů. Zajištění běžného provozu služby.

Do 24. ledna 2021

  • Najděte v okolí stacionární pokladničku (např. na obecním úřadě, v potravinách, lékárně nebo v informačním centru - více informací uvádí webové stránky Charit) a přispějte vhozením libovolného daru.

Do 30. dubna 2021

  • Darujte do online pokladničky na www.trikralovasbirka.cz 
  • Vyberte ve vyhledávání naši Charitu nebo zadejte PSČ (název města Krnov) a automaticky se nahraje i variabilní symbol pro Charitu Krnov: 77708010

Celoročně

  • Pošlete dárcovskou DMS: DMS KOLEDA 30 (nebo 60, 90) na tel. č. 87 777.
  • Darujte na sbírkový účet: 66008822/0800 s variabilním symbolem pro Charitu Krnov: 77708010

Nevíte, na koho se v okolí obrátit a rádi byste pomohli?

Ozvěte se koordinátorce sbírky na Krnovsku:

Monika Dudová
E-mail: monika.dudova@krnov.charita.cz
Tel.: 725 104 441

Děkujeme! Každá koruna pomáhá!