DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Charita Krnov pořádá Den otevřených dveří

Všechny zájemce, kteří mají zájem se informovat o všech nabízených sociálních službách, srdečně zveme na „Den otevřených dveří“, který se uskuteční

8. října od 9:00 do 15:00 hod v prostorách Charity Krnov, Hlubčická 297/3 a taktéž v Domu dobré vůle Žáry, Žáry č. 3, Město Albrechtice.

Monika Dudová - ředitelka