Mimořádné opatření

Mimořádné opatření

DNE 17. 07. 2020

Dnešním dnem KHS Moravskoslezského kraje vyhlašuje nové mimořádné opatření v souvislosti s výskytem onemocnění Covid 19 na území Moravskoslezského kraje.   

 Na základě tohoto opatření  v našem zařízení platí:

  1. Nařízení zákazu návštěv v zařízeních sociálních služeb v pobytové službě s výjimkou:
  • Návštěv uživatelů pobytové služby, za podmínky, že návštěvník po celou dobu pobývá či se pohybuje v zařízení s ochranným prostředkem dýchacích cest, a to min. respirátorem FFP2 bez výdechového ventilu a současně udržuje min. 2 m rozestup od uživatelů popř. personálu zařízení sociální služby.

Mrzí nás opět vydávat tato opatření, nesouhlasíme se způsobem a rozsahem vyhlášení mimořádného opatření č. 15/2020 KHS pro Moravskoslezský kraj, ale  jednáme takto na základě rozhodnutí této hygienické stanice.

Děkujeme vám za pochopení

 

 

Uzavření šatníku a Půjčovny kompenzačních pomůcek

Uzavření šatníku a Půjčovny kompenzačních pomůcek

Ve dnech od 13. července do 24. července bude uzavřen Šatník i Půjčovna kompenzačních pomůcek z důvodu řádné čerpání dovolené pracovníků. Nebudeme zajišťovat odvoz ani svoz kompenzačních pomůcek. Vše bude vyřízeno po návratu pracovníka.

Děkujeme za pochopení.

Dudová Monika, ředitelka

Děkujeme KÚ Moravskoslezského kraje  za nový automobil

Děkujeme KÚ Moravskoslezského kraje  za nový automobil

Charita Krnov zakoupila nový automobil do terénní pečovatelské služby. Byl zakoupen z dotačního titulu Moravskoslezského kraje - Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2020 a spoluúčasti Charity. Moc tímto MSK děkujeme, daří se nám obnovovat vozový park a zajistit tím kvalitní poskytování sociálních služeb i ve vzdáleném okolí Krnova za každého počasí. Jsme moc moc rádi.