Zrušení zákazu návštěv

Dnešním dnem, rušíme zákaz návštěv v pobytové službě Dům dobré vůle Žáry. I přes zrušení zákazu, prosíme všechny, kteří přijdou na návštěvu do našeho zařízení, aby nebyli nachlazení a nezpůsobili tak možné riziko onemocnění našich uživatelů.

Děkuji za pochopení

Dudová Monika, ředitelka

Zákaz návštěv z důvodu chřipkové epidemie

Zákaz návštěv z důvodu chřipkové epidemie

OD 06.02.2018

V Domu dobré vůle Žáry

Z důvodu nejvyšší nemocnosti, kterou vykazuje okres Opava, Ostrava a zejména okres Frýdek Místek, v posledním týdnu. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje doporučuje všem ředitelům lůžkových zdravotnických zařízení, domovů pro seniory, domovů pro osoby se zdravotním postižením a domovů se zvláštním režimem na území Moravskoslezského kraje zvážit zákaz návštěv v jednotlivých zařízeních. Na základě tohoto oznámení a prevence zvýšení chřipkového onemocnění v našem zařízení

ZAKAZUJI NÁVŠTĚVY V DOMU DOBRÉ VŮLE ŽÁRY  AŽ DO ODVOLÁNÍ

Děkuji za pochopení

Bc. Monika Dudová, ředitelka Charity Krnov

Tříkrálová sbírka skončila a my děkujeme

Tříkrálová sbírka skončila a my děkujeme

Dva týdny procházeli ulicemi tři králové – Kašpar, Melichar a Baltazar, aby navštěvovali domácnosti a všude kam zavítali, přinesli požehnání i příležitost spolupodílet se na pomoci těm, kteří se ocitli v nouzi. Charita Krnov velice děkuje všem dárcům, kteří vlídně přijali koledníky a prostřednictvím této sbírky tak věnovali na společnou pomoc mnoha potřebným 394 392- korun. To je výsledek letošní Tříkrálové sbírky Charity Krnov, která probíhala od 1. do 14. ledna. Výsledek je oproti loňské tříkrálové sbírce vyšší o 101 722,- Kč. Omlouváme se domácnostem, které na tři krále čekali a nedočkali se jejich požehnání. Velice rádi bychom přinášeli požehnání do všech domácností, ale není to pouze v silách pracovníků Charity Krnov. I přesto, že máme řadu dlouhodobých dobrovolníků, Krnov byl pokryt pouze z 1/3. Uvědomujeme si, že zazvonit u dveří lidských příbytků, chce odvahu, a proto věříme, že vás odvážných se v příštím roce najde více, abychom mohli navštívit i ty, kteří neměli příležitost otevřít svá srdce potřebným.

Naopak v okolních a odlehlých obcí Krnova, jsme se opět setkali s nadšenými koledníky. Děkuji tímto i pracovníkům Charity Krnov, kteří i po své práci nezištně věnovali svůj čas ve prospěch pomoci druhým, upřímně děkuji i všem ostatním dobrovolníkům, farnostem bez, kterých by tato sbírka nemohla být uskutečněna. Děkujeme ZŠ Janáčkova, ZŠ Žižkova, SPgŠ a SZŠ v Krnově, Střední odborné škole dopravy a cestovního ruchu, skautům v Krnově a Nízkoprahovému zařízení pro děti a mládež – Zvídálek, ZŠ Slezské  diakonii za vytvoření skupinek koledníčků a jejich pomoci s koledováním.

65% výtěžku letošní sbírky Charita Krnov použije na projekty, které přispějí k zajištění provozu, zkvalitnění a rozšíření nabídky poskytovaných sociálních služeb, kterými jsou:

Denní stacionář (pomůcky pro paměťové aktivity pro seniory). Humanitární středisko Charity Krnov - pomůžeme lidem překonat nepříznivou situaci (nákup materiálu – jako např. potraviny, deky, povlečení, ručníky, dětem pomůcky do školy apod.) Rozvoj pečovatelských služeb v odlehlých obcích v okolí Charity Krnov, Osoblažsko, Albrechticko, Zátor apod. Nákup kompenzačních pomůcek (polohovací elektrická lůžka, WC křesla, chodítka, antidekubitní matrace).

Další prostředky z Tříkrálové sbírky budou věnovány na podporu a rozvoj činnosti ostravsko opavské diecézní charity, na podporu projektů charity ČR, na humanitární pomoc v České republice a zahraničí.

Výsledek Tříkrálové sbírky 2018: Bohušov 12 558Kč; Brantice 3 259 Kč; Kč; Čaková 0Kč: Hošťálkovy 9 521 Kč; Jindřichov 2 151 Kč; Krasov 3 680 Kč; Krnov 153 511Kč; Lichnov 23 232Kč; Liptaň 3 101Kč; Město Albrechtice 60 000Kč; Třemešná 20 416Kč; Úvalno 13 930Kč; Vysoká 6 573Kč; Zátor 28 906Kč; Rusín 7 734 Kč; Slezské Rudoltice 10 637Kč; Osoblaha 13 575Kč; Slezské Pavlovice 3 465Kč; Hlinka 2 271 Kč; Dívčí Hrad 12 906 Kč; Janov 3 266Kč.

„Děkuji také jménem desítek tisíc klientů, kterým vysbírané peníze pomohou v jejich nesnadném životě.“

„ Všem koledníkům přeji, aby se jim po celý rok dařilo mít v srdci lásku, kterou při svém koledování lidem roznášeli.

 

Monika Dudová, ředitelka

 

 

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás

Tříkrálová sbírka

Náš výtěžek
394 392 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR