Požehnané Velikonoce všem

Požehnané Velikonoce všem

Přejeme vám všem požehnané Velikonoce plné NADĚJE, RADOSTI a ZDRAVÍ.

"Nebojte se!"  (Jan Pavel II.)

Kolektiv pracovníků Charity Krnov♥♥♥

Mimořádné opatření Charity Krnov

Mimořádné opatření Charity Krnov

Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v Evropě.

Na základě nařízení Ministerstva zdravotnictví podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 se Charita Krnov řídí tímto mimořádným opatřením:

  1. Všem poskytovatelům sociálních služeb v zařízení domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a poskytovatelům sociálních služeb poskytujícím odlehčovací služby v pobytové formě se nařizuje s účinností ode dne 30. března 2020, aby přijímali osoby za účelem poskytování sociálních služeb v jejich zařízeních (včetně přeložení od jiného poskytovatele zdravotních nebo sociálních služeb) až poté, co podstoupí vyšetření na přítomnost koronaviru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem.
  2. Charita Krnov nebude nejen do pobytové služby, ale i terénní služby- zdravotní a pečovatelské, přijímat nové klienty propuštěné z nemocnice či jiného zařízení do domácího léčení bez potvrzení o tom, že klient podstoupil vyšetření na přítomnost koronaviru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem.Odůvodnění: Tímto opatřením chceme předcházet přenosu nákazy virem SARS-CoV-2. Je naší povinností ochránit personál a všechny uživatele Charity Krnov a neohrozit je možným onemocněním a uvedením služeb do karantény.

        Toto Nařízení vstupuje v účinnost dnem 1. 4. 2020.

 Mrzí nás, že musíme k tomuto opatření přistoupit, ale je to důležité v zájmu ochrany zdraví pracovníků i uživatelů Charity Krnov. Děkujeme za pochopení.

Hledáme dobrovolníky

Hledáme dobrovolníky

Charita Krnov hledá dobrovolníky z řad studentů SZŠ nebo s ošetřovatelským či zdravotním vzděláním, také i ty, kteří mají vztah k seniorům a nemocným a chtěli by nám pomoci v případě uvedení našich terénních služeb do karantény.

Již nyní zdravotní sestřičky a pečovatelky navštíví dohromady 60 domácností denně v Krnově a blízkém okolí, ke kterým neustále přibývají klienti, kteří byli propuštěni z nemocnice do domácího léčení. Jen tento týden se jedná 6 nových lidí. Při počtu navštívených domácností jsme ohroženi možností onemocnět a toto riziko se s novými lidmi, které doposud v péči nemáme a neznáme je, zvyšuje. I přesto služby neodmítáme a poskytujeme je nadále. Naštěstí už pracujeme s odpovídajícími ochrannými pomůckami, které nám vystačí momentálně na 10 dní. Za každý den, kdy můžeme uskutečnit návštěvu a službu v domácnostech našich uživatelů, jsme moc rádi. Pokud se stane, že terénní služby skončí v karanténě, máme zjištěno, že 10 našich uživatelů z 60ti nebude mít vůbec nikoho, ani rodinné příslušníky, kdo by poskytl pomoc.

Proto prosím, Vás dobrovolníky, přihlaste se nám, ať o Vás víme v případě naši karantény a zajistíme tyto osamocené lidi.

Více informací na:

Email: monika.dudova@krnov.charita.cz

Tel: 725 104 441

 

Tříkrálová sbírka 2020
Podpořte nás

Tříkrálová sbírka

Náš výtěžek
464 200 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR