Příprava na Advent v Denním stacionáři

Příprava na Advent v Denním stacionáři

Dnes si v Denním stacionáři uživatelé zpříjemnili chvíle přípravou na ADVENT a vyráběli adventní věnečky, protože již tuto neděli máme první adventní. Věnec symbolizuje vítězství, kruhový tvar mír a bezpečí, živé chvojí pak symbolizuje věčný život a schopnost přírody přežít zimu. 

Uživatelé byli moc spokojeni, uvolnění, zvláště pak v této době, která je plná omezujících opatření a na našich uživatelích - seniorech se to projevuje smutkem, stresem a nejistotou, co bude. Jsme moc rádi, že jsme na tyto stresující dny, mohli všichni chvíli zapomenout a radovat se z přicházejících VÁNOC.

Na konci cesty není cesta, nýbrž cíl. Na konci zimy není zima, nýbrž jaro.
Na konci noci není noc, ale svítání. Na konci adventu není advent, nýbrž Narození Páně.
Na konci smrti není smrt, nýbrž život.

Charita Krnov i Půjčovna kompenzačních pomůcek je uzavřena

Charita Krnov i Půjčovna kompenzačních pomůcek je uzavřena

Z důvodu stále se zhoršující situace a koronavirové krize jsou na základě protiepidemických opatření prostory Charity Krnov uzavřeny. Naši pracovníci nadále vykonávají terénní služby jak pečovatelské tak i zdravotní v domácnostech uživatelů ve všech výkonech,  o víkedu i o svátcích. Žádné úkony jsme neomezili a doposud zvládáme v plném zdraví. Ambulantní služba Denní stacionář je i nadále v provozu a navštěvována našimi uživateli. I ty se snažíme u nás ochránit.

Jen pro styk s veřejností jsme tímto způsobem omezili kontakty a uzavřeli naše prostory budovy i šatníku. Jsme přítomni a v neodkladném případě můžete zazvonit na zvonek a my Vám pomůžeme vyřešit situaci.

Půjčovna kompenzačních pomůcek je také do odvolání uzavřena z důvodu pracovní neschopnosti pracovníka. Neuskutečňujeme odvoz ani svoz kompenzačních pomůcek v domácnostech. Omlouváme se, v případě nutnosti volejte na telefonní číslo 725 104 441, Monika Dudová-ředitelka.

Děkujeme za pochopení a věříme, že již brzy bude zase dobře.

Uzavíráme Domov dobré vůle Žáry pro návštěvy

Uzavíráme Domov dobré vůle Žáry pro návštěvy

Od dnešního dne 3.10 2020 se pro návštěvy uzavírá Dům dobré vůle Žáry. Je nám to moc líto, jsme nuceni k tomuto kroku přistoupit z důvodu zhoršující se epidemiologické situace a musíme myslet na zdraví našich uživatelů. Věříme, že toto opatření nebude trvat dlouho. Budeme vás informovat.