Hurá do školy

Hurá do školy

V polovině září si aktivizační pracovnice přichystaly pro klienty scénku s názvem " Hurá do školy". Pavla předváděla paní učitelku a Lenka žákyni, která přišla hned první den školního  roku pozdě do školy. Do školní lavice se během scénky vrátili i naši klienti, protože je paní učitelka také začala zkoušet. A to nejen z českého jazyka ale i z matematiky. Většina klientů se živě zapojila do vyučování. Někteří byli dokonce i u tabule a na dotazy paní učitelky vždy obstojně odpověděli. Ke konci výuky proběhla hudební výchova, během které si všichni žáci - klienti s chutí zazpívali. Každá vyučovací hodina byla zakončena skutečným zvoněním.                                                                                                                  aktivizační pracovnice Lenka a Pavla

Zažít Bruntál jinak

Zažít Bruntál jinak

V první zářijovou sobotu, jsme přijali pozvání na sousedské slavnosti Zažít Bruntál jinak! Celý areál 1. ZŠ na Jesenické ulici v Bruntále se 1. 9. 2018 proměnil v pouliční festival pod širým nebem. Za Charitu Krnov jsme se představili s Půjčovnou kompenzačních pomůcek. Vedle nás bylo spoustu místních organizací a činorodí občané v nepřeberném množství stánků prodávali jídlo, pití, oblečení, ale i návštěvníky učili  řemeslům, představovali své umění a dovednosti, zpívali, tančili, cvičili Zumbu, hráli divadlo, apod. Byly jsme mile překvapeny zájmem velikého počtu dětí o možnost vyzkoušet si invalidní vozíček, chodítko na kolečkách i bez, WC křeslo.

 

Oslavili jsme dožínky

Oslavili jsme dožínky

Protože ke konci léta patří i dožínky, připravili jsme uživatelům v Domu dobré vůle v Městě Albrechticích- Žárech, opravdový zážitek. Uživatelé měli nejprve besedu o hospodářských a domácích zvířatech, práce na poli. Mnozí zavzpomínali, jak se o domácí zvířata ve svém mládí starali. Téma bylo následně doplněno o sklizeň obilí a oslavu dobré sklizně - dožínky. A k tomu všemu,  bylo připraveno i menší občerstvení.  K dožínkám patří i zábava, o kterou se postarali pracovníci denní služby a tak se mohli všichni společně pobavit i při tanci a poslechu  " Moravanky".   Z reakcí uživatelů bylo zřejmé, že je  téma zaujalo.

Podpořte nás

Tříkrálová sbírka

Náš výtěžek
394 392 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR