Přejeme všem pohodové Vánoce

Přejeme všem pohodové Vánoce

Kolektiv pracovníků Charity Krnov vám všem přeje krásné a požehnané Vánoce prožité v radosti a ve zdraví s láskou a novou Nadějí v dny plné světla a klidu. 

„Nebojte se!" je základním poselstvím Vánoc. Strach provází každého z nás. Ale  „anděl pastýřům u Betléma řekl: ‘Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost pro všechen lid. Dnes se narodil Spasitel, Kristus’“ (Lk 2,10). Sám Ježíš pak později opakuje svým učedníkům: „Nebojte se!“

Otevíráme dveře našeho domova pro návštěvy

Otevíráme dveře našeho domova pro návštěvy

Vážení rodinní příslušníci našich uživatelů z Domu dobré vůle Žáry,

s radostí Vám oznamujeme, že od soboty 5. 12. se naše zařízení na základě usnesení Vlády ČR  č. 1264, otevírá pro návštěvy.

Přečtěte si podrobnější podmínky, jak navštívit bezpečně navštívit své blízké.

 

 

 

Příprava na Advent v Denním stacionáři

Příprava na Advent v Denním stacionáři

Dnes si v Denním stacionáři uživatelé zpříjemnili chvíle přípravou na ADVENT a vyráběli adventní věnečky, protože již tuto neděli máme první adventní. Věnec symbolizuje vítězství, kruhový tvar mír a bezpečí, živé chvojí pak symbolizuje věčný život a schopnost přírody přežít zimu. 

Uživatelé byli moc spokojeni, uvolnění, zvláště pak v této době, která je plná omezujících opatření a na našich uživatelích - seniorech se to projevuje smutkem, stresem a nejistotou, co bude. Jsme moc rádi, že jsme na tyto stresující dny, mohli všichni chvíli zapomenout a radovat se z přicházejících VÁNOC.

Na konci cesty není cesta, nýbrž cíl. Na konci zimy není zima, nýbrž jaro.
Na konci noci není noc, ale svítání. Na konci adventu není advent, nýbrž Narození Páně.
Na konci smrti není smrt, nýbrž život.