Kapela Mirai poděkovala svým koncertem

Kapela Mirai poděkovala svým koncertem

Koncert pod okny městského Domova seniorů v Krnově, který se uskutečnil 23. května v sobotu, byl poděkováním všem zdravotníkům, policistům, hasičům a personálu v sociálních službách. Také byl zpestřením všem klientům domova. Děkujeme moc panu Janu Krkoškovi za  tuto krásně zorganizovanou akci, za to, že i my, pracovníci Charity Krnov jsme se mohli koncertu zúčastnit, děkujeme vedení Domova pro seniory za pozvání a v neposlední řadě kapele Mirai, za krásný a milý zážitek.

Náš domov se opět otevírá pro návštěvy

Náš domov se opět otevírá pro návštěvy

Vážení rodinní příslušníci našich uživatelů z Domu dobré vůle Žáry,

s radostí Vám oznamujeme, že od pondělí 25. 05. se naše zařízení na základě rozhodnutí Vlády ČR otevírá pro návštěvy.

Z důvodu bezpečí a ochrany našich uživatelů a taktéž Vašich příbuzných, dodržujte prosím opatření v našem zařízení:

  • Hlavní vchod bude uzamčen, prosíme tedy o přivolání personálu zvonkem u dveří. Při vstupu jsme připravili u vchodových dveří desinfekci na ruce, kterou vždy musíte použít, rovněž je nutné mít zakrytá ústa a nos (rouška, respirátor...) a to během celé návštěvy našeho zařízení.
  • Personál Vám také při vstupu změří bezdotykovým teploměrem teplotu na čele. Pokud má navštěvující osoba teplotu nad 37,0 °C nebo jiný pozitivní příznak nemoci, nelze připustit její přítomnost u uživatele domova.
  • Budete dotazováni na symptomy onemocnění COVID-19, a to formou dotazníku, žádáme jeho vyplnění.
  • Doporučuje návštěvám, aby za příznivého počasí využily náš venkovní areál, kde jsou rozmístěny lavičky a prostorná houpačka k posezení s jejich příbuznými. Doporučujeme, aby návštěvy chodily v maximálním počtu dvou lidí za uživatelem do vnitřní části zařízení.
  • Po každé návštěvě bude provedena dezinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce, a to prostředkem s virucidním účinkem.

Děkujeme za pochopení a dodržování výše zmíněných opatření, kterými můžeme ochránit naše uživatele, vaše příbuzné a předejít tím k nekontrolovatelnému šíření infekce.

Buďte prosím trpěliví, zase bude dobře.

Bc. Monika Dudová, ředitelka

Testujeme pracovníky terénních a ambulantních služeb

Testujeme pracovníky terénních a ambulantních služeb

Pěkně vás všechny zdravím. A opět vám ráda jen krátce, prostřednictvím této stránky sdělím, jak nám uběhl na Charitě v Krnově další týden těchto mimořádných dní. Pracujeme v plné síle a ve zdraví. Všichni pracovníci Charity jsou v práci a využívají školky/školy pro své děti, kterou již několik týdnů v našich prostorech nabízíme. I děti si spolu moc rozumí a jsou zde rády. Jsem moc ráda, moji milí kolegové, že této možnosti využíváte i nadále a děkuji, že jste stále pracovně nasazeni jak v terénní službě, tak i pobytové na Žárech. Jen díky našemu nasazení, jsme schopni zajistit potřebné služby pro nemocné a seniory města Krnova a blízkého okolí. Každý týden máme nového uživatele propuštěného do domácího léčení, i nadále vyžadujeme negativní výsledek testu Covid - 19, až po té zahájíme službu. Potřebnost narůstá a my se obáváme, že kapacitně nebudeme schopni zajistit další službu, která si bude vyžadovat několikadenní návštěvu u uživatele. Jsme i unavení, ale pokračujeme dál a každý den prosíme o sílu a zdraví. Zajistila jsem také dovoz léků osobě, která mi volala a prosila o pomoc s dovezením léků z důvodu onemocněním Covid, dodrželi jsme všechna bezpečnostní opatření a jsme moc rádi, že se ulevilo????
S velikou radostí zmiňuji, že jsem provedla další kolo testu na Covid - 19 u pracovníků pobytové služby, Dům dobré vůle Žáry a všichni jsou negativní a zdraví. Taktéž jsem na základě Rozhodnutí pana hejtmana MSK, provedla včera testy u všech pracovníků terénních a ambulantnich služeb a také s výsledkem negativní. Děkuji moc Pánu Bohu, že má nad námi ochranu a snad i nadále vše bude takto super. Kolegové a kolegyně, vám děkuji za to, že dodržujete všechna protiepidemická opatření, krizové a metodické plány, které jsme společně vytvořili a také, že jste na sebe opatrní i mimo pracoviště. Zvládli jsme společně už mnoho dnů, zvládneme i ty další. Lidé na nás myslí a to nám moc pomáhá. Děkujeme vám všem,i v tomto týdnu se našli dárci, kterým nesmírně děkujeme.

1. Děkujeme MÚ Krnov za dezinfekci na ruce. Děkujeme jeho zástupcům, kteří přišli předat krásný dárek, prostřednictvím pracovníků Domu dobré vůle Žáry, naší uživatelce a zároveň občance města Krnova, ke krásným dožitým 103. letům. A rovněž i náš kolektiv ji přeje další dny v klidu a zdraví prožité.
2. Děkujeme panu Ivu Dokoupilovi za ochranné štíty, které pro nás darem objednal.
3. Děkujeme MSK za pravidelnou dodávku ústenek a respirátorů i rukavic, ochranných obleků, štítů, brýlí.
4. Děkujeme skupinám J&T a Energetický a průmyslový holding a.s. za ochranné pomůcky - respirátory darovaly.
5. Děkujeme ATM HYDROS s.r.o. Krnov za 400 ks ochranných roušek.
6. Děkujeme panu Ing. Michalu Pohludkovi Ph.D. za krásné knižní publikace.
7. Děkujeme paní Frankové za ochranné štíty, které darovala všem pracovníkům Domu dobré vůle Žáry.
8. Děkujeme prádelně Šopík za látkové roušky.
9. V neposlední řadě děkuji vám všem, kteří mě oslovujete s nabídkami pomoci jak pro pracovníky, tak i k lidem potřebným, možnost zajištění potravin apod.
Jsem moc dojatá touto solidárností a moc mne těší, že prostřednictvím Charity, můžeme všichni společně konat dílo DOBRA a LÁSKY. Jen láska zná umění jiné obdarovat a přitom sama bohatnout. Z této zkušenosti, kterou nám život v posledních týdnech připravil, budeme všichni bohatí a je jen na nás, jak se budeme umět s tím bohatstvím rozdělit a naložit. Opatrujte se všichni a NEBOJTE SE. Monika Dudová, ředitelka

Tříkrálová sbírka 2020
Podpořte nás

Tříkrálová sbírka

Náš výtěžek
464 200 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR