Přejeme všem pohodové Vánoce

Přejeme všem pohodové Vánoce

Kolektiv pracovníků Charity Krnov vám všem přeje krásné a požehnané Vánoce prožité v radosti a ve zdraví s láskou a novou Nadějí v dny plné světla a klidu. 

„Nebojte se!" je základním poselstvím Vánoc. Strach provází každého z nás. Ale  „anděl pastýřům u Betléma řekl: ‘Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost pro všechen lid. Dnes se narodil Spasitel, Kristus’“ (Lk 2,10). Sám Ježíš pak později opakuje svým učedníkům: „Nebojte se!“

Otevíráme dveře našeho domova pro návštěvy

Otevíráme dveře našeho domova pro návštěvy

Vážení rodinní příslušníci našich uživatelů z Domu dobré vůle Žáry,

s radostí Vám oznamujeme, že od soboty 5. 12. se naše zařízení na základě usnesení Vlády ČR  č. 1264, otevírá pro návštěvy.

Přečtěte si podrobnější podmínky, jak navštívit bezpečně navštívit své blízké.