Volné pracovní pozice

Charita Krnov přijme pracovníky do pracovního poměru na tyto pracovní pozice:

  • Zdravotní sestra nebo zdravotnický asistent - Dům dobré vůle Žáry, pobytová služba
  • Zdravotní sestra - v terénní ošetřovatelské službě Charity Krnov (Dohoda o provedení práce)
  • Pracovník v sociálních službách - 2 volná místa - Dům dobré vůle Žáry, pobytová služba
  • Pracovník v sociálních službách  - Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež, Zvídálek, Krnov

 

Nástup možný ihned. Inzerát o hlášení volného pracovního místa je již druhý měsíc uveden na portálu Úřadu práce. Případné zájemce prosím, aby mne kontaktovali na tel. čísle 725 104 441. Ostatní informace předám při osobní schůzce.

Bc. Monika Dudová, ředitelka

 

Pomoc na Ukrajině

Minulý týden v pátek 24. 3. 2017 jsem se po čtyřech měsících opět vydala na Ukrajinu za účelem dovozu humanitární pomoci lidem v Nadvirně, která jim bude předána jak námi, tak i otcem Andrejem Budziakem, ředitelem místní Charity. Nadvirna je partnerským městem, města Krnova. Nemohla jsem se této cesty dočkat, i přesto, že jsem věděla, že bude krátká, pouze jen víkendová, každá hodina strávená na Ukrajině mi přináší radost a spoustu nových myšlenek srovnávajících život u nás a na Ukrajině. Na Ukrajinu jezdívám od roku 2012 a čím dál více se mi tato země vrývá do srdce. Lidé, kteří tam žijí, to jak žijí, jejich skromnost, láska ke své zemi a víra v naději. Mají materiálna méně než my, ale umí se smát, podělit se a pomoci. U nás je to také, ale zde lidé vyjadřují větší potřeby materiálna a mizí radost z maličkostí. Jsme přivyklí mnoha samozřejmostem, dostupnosti vody, elektřiny, dopravního spojení, opravené komunikaci a hlavně zdravotní péče se vším všudy a mnohdy i to je nám málo a chceme více. Když vstoupíte ještě dnes na Ukrajinu a necháte se ponořit do dění života, máte pocit, že ještě v mnoha oblastech Ukrajiny se vracíte do doby o 60 let zpět. K slzám mě dojímají, jejich slova modlitby, která směřují k nám, k vám všem, kteří posíláte pomoc na Ukrajinu formou drobných darů – hraček, drogerie, zdravotnického materiálů. Jsou za tyto dary pomoci tak rádi, že několikrát než se s nimi rozloučíme, při pevném stisku jejich ruky, vnímáme slova „Budeme se za vás všechny modlit, budeme na vás všechny myslet. Ti, kteří žijí v bídě a nesrovnatelných podmínkách s našimi, myslí na vás - na Dárce a já vám, prostřednictvím těchto láskyplných lidí, předávám veliké DÍKY.

Na tuto cestu jsem vydala s Mudr. Igorem Michalcem a Mudr. Tomášem Daňkem. Vyjeli jsme v pátek v odpoledních hodinách ze sídla Charity plně naloženým automobilem. Když jsme vše pak na Ukrajině předávali, nevěřili jsme vlastním očím, co vše auto dokázalo pohltit a převézt. Veliký podíl na tom měly také mé kolegyňky z Charity Krnov, které mi pomáhaly vše naskládat. Převáželi jsme potraviny, drogerii, hračky pro děti, oblečení, pleny jak pro děti tak i dospělé, zdravotnický materiál. Vešla se nám dokonce i kola. Páteční cesta byla dlouhá, nekonečně dlouhá. Na polsko – ukrajinských hranicích jsme stáli více jak 4 hodiny a opět si vyzkoušeli nepochopitelný systém kontrol ze strany ukrajinců. Projela jsem už tyto hranice za dobu pěti let asi 20x, ale stále se s něčím novým potkám. Pobíhala jsem od okýnka k okýnku ve ctyři hodiny ráno a neustále předkládala požadované papíry, pořád vše hlídat, ať o něco nepřijdeme, několik papírků, kopií všeho a stálého přesvědčování, že nevezeme nic zdravotnického, pouze dárky pro chudé. Za každé takovéto mé vyjádření jako symbol kontroly, jsme dostali razítko na lísteček. Stále vykukovali ze svých budek na auto a nejistě se tvářili. S velikou radostí jsme hranici v brzkých ranních hodinách opustili. Měli jsme před sebou ještě dvě a půl hodiny cesty, která se však díky velmi husté mlze a dírám na cestách protáhla o jednou tolik času a my na místo do Nadvirne přijeli až kolem deváté hodiny ranní. Nebylo času ani jít spát, přivítali jsme se s rodinou otce a jeli vyskladnit automobil do místní Charity. Zde jsme zhotovili několik balíčků a ty pak s otcem předávali po rodinách. Tyto rodiny byly opravdu potřebné, chudoba, kterou jsme vyděli nám vháněla slzy do očí. Jsem na tyto situace zvyklá a vím, co mne na Ukrajině čeká, ale i tak vždy cítím velikou úzkost, kterou jsem pozorovala i u svých kolegů. Děti měly velikou radost z dobrůtek, které daroval Krnovský Kaufland. Po vizitaci u rodin jsme navštívili místní nemocnici a předali zde zdravotnický materiál. Měli jsme možnost prohlídky nemocnice a opět jsme viděli, v jakých podmínkách zajišťují zdravotní péči a na jakých lůžkách leží nemocní. Lůžka ještě jak z doby války. Je však i vidět snaha o modernizaci, zlepšení dostupnosti péče podobné evropské. Doposud však zde nefunguje zdravotní systém a lidé si za ošetření musí platit nemalé peníze. Mají velmi nízké platy,  dnes 1 hřivna = 0,92 Kč. Pro zajímavost plat lékaře v nemocnici je cca 5 000,- Kč a zdravotní sestry 3000,- Kč. Do této nemocnice chystáme během těchto týdnů vypravit lůžka s matracemi a nočními stolky. Jelikož nám ještě spousta humanitární pomoci zůstala k předání, připravujeme se na další cestu koncem tohoto měsíce.

Mnohokrát děkuji oběma lékařům za ochotu vypravit se na tuto humanitární cestu se mnou, byli mi velikou pomoci jak s řízením automobilu, tak i skvělou společností, která je důležitá hlavně při zvládnutí hranice, samotné cestě po Ukrajině a jako opora v situacích, které se nás dotýkají úzkostně za srdce. Jsem moc ráda, že tuto zemi mohli poznat a dát svědectví o tom, jak těžký život na Ukrajině lidé mají. Díky jim za vše a budu se těšit na další spolupráci v tomto duchu.

Dále děkujeme všem dárcům, kteří nám přispěli finanční částkou, MUDr. Naděždě Ryšánkové za finanční příspěvek a zdravotnický materiál, společnosti Silnice.cz za zapůjčení automobilu, Kauflandu v Krnově za spoustu dobrůtek pro děti a lékárně Na Poliklinice za léky a zdravotnický materiál. Díky vám, můžeme pomáhat. Monika Dudová, ředitelka Charity Krnov

 

 

Denní stacionář oslavil MDŽ

Denní stacionář oslavil MDŽ

Ve středu 8.3.2017 jsme oslavili MDŽ. Oslavovat spolu s námi do Denního stacionáře Charity Krnov, přišly také ženy z Domova pro seniory Krnov, bývalé zaměstnankyně Charity Krnov ve složení ředitelek a vrchních sester a veřejnost. Těšili jsme se z účasti až třiceti návštěvníků. Program nám zpříjemnily děti z MŠ Maxima Gorkého. Děti předvedly hravé vystoupení, do kterého byly zařazeny písničky a tanečky. Na závěr děti rozdávaly přítomným ženám kytičku a přáníčko, které vyrobili  uživatelé z Denního stacionáře. Za své vystoupení, děti obdržely veliký potlesk a drobný dáreček. Během tohoto posezení, měli možnost zúčastnění se občerstvit kávou, čajem, koláčky, slaným pečivem, ale i bonbony. Příjemné posezení bylo ukončeno až kolem jedné hodiny.