Logo Charity z pet vršků

Logo Charity z pet vršků

Uživatelé Denního stacionáře společně s pracovníky, dnes dokončili tvorbu znaku Charity z vršků pet lahví. Nasbírat potřebné množství vršků v červené a bílé barvě, trvalo více jak dva roky. Děkujeme všem pracovníkům a uživatelům, kteří se podíleli na sběru vršků a přispěli tím k dokončení nádherného Loga Charity.

Příprava na Velikonoce v Denním stacionáři

Příprava na Velikonoce v Denním stacionáři

Velikonoční mazance

 

Přesto, že se velikonoční mazance obvykle pečou na Bílou sobotu, uživatele našeho Denního stacionáře si je v rámci aktivit, upekli již ve středu

dne 12. 04. 2017. Vyzkoušeli jsme tradiční rodinný recept a pěkně se nám povedly. Upečené mazance si uživatelé odnesli domů, kde v klidu domova mohou začít slavit velikonoční svátky.

 

PŘEJEME VŠEM KRÁSNÉ A POŽEHNANÉ VELIKONOCE.

Kolektiv pracovníků Charity Krnov

 

Oslava životního jubilea, 100 narozeniny

Oslava životního jubilea, 100 narozeniny

Druhá nejstarší obyvatelka Krnova, paní Edith Veselá, oslavila ve středu 12. dubna sté narozeniny. Oslavu jí připravili pracovníci Domu dobré vůle Žáry společně s její rodinou. Mezi gratulanty byli téměř všichni uživatelé domova a také zástupci města Krnova. K významnému jubileu paní Edith Veselé poblahopřál tajemník Městského úřadu v Krnově Igor Kozelek a členka Aktivu pro občanské záležitosti Růžena Feketová. Nechyběla ani zástupkyně Okresní správy sociálního zabezpečení, která paní Edith Veselé předala blahopřání ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové a rozhodnutí, jímž se jí zvýšil důchod. Vyvrcholením celodenní slavnosti se na přání oslavenkyně stal ohňostroj, kterého se zúčastnili uživatelé, pracovníci a také náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Jan Krkoška. Děkujeme všem, kteří paní Edith Veselé poblahopřáli.