Oznámení o uzavření Půjčovny kompenzačních pomůcek

Oznámení o uzavření Půjčovny kompenzačních pomůcek

Z důvodu čerpání řádné dovolené pracovníků, bude Půjčovna kompenzačních pomůcek uzavřena ve dnech 19. 07. až 30.07. 2021. Nebudeme zajišťovat odvoz ani dovoz pomůcky do domácností. Děkujeme za pochopení. 

Na krátký čas pečovatelem

Na krátký čas pečovatelem

„CARITAS“

Charitní pečovatelská služba v Krnově poskytuje v domácím prostředí potřebnou péči a podporu lidem, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci z důvodu věku, zhoršeného zdravotního stavu a potřebují pomoc druhé osoby.  Právě do této služby se přihlásil v lednu 2021 katolický kněz pan  Mgr. Radim Zielonka.  Rozhodl se v době „Nouzového stavu", kdy Charitní pečovatelská služba tuto pomoc uvítala. Pro pracovnice i uživatele byl příjemnou změnou a velikou pomocí. Náš dobrovolník se stal na krátký čas „pečovatelem“ a své nové role se zhostil poctivě a s nasazením, jemu vlastním.

Za kolektiv Charitní pečovatelské služby děkuji panu Mgr. Radimovi Zielonkovi za jeho ochotu a odvahu nezištně pomáhat v terénu u lidí, kteří potřebují pomoc druhého člověka.

                                                                                                                          Miroslava Ivanovová

                                                                                                                

Radostné Velikonoce přejeme

Radostné Velikonoce přejeme

Společně s našimi spolupracovníky Charity Krnov, přejeme vám všem i vašim rodinám dobré a svaté Velikonoce naplněné radostí, láskou a NADĚJÍ. Beránky jsme upekli v našem domově, Domu dobré vůle Žáry a uživatelé se při této aktivitě cítili moc spokojeně.