Zvídálek pekl perníčky

Zvídálek pekl perníčky

Děti ze Zvídálku  v měsíci prosinci zvolily své aktivity v adventním duchu. Při svých setkáváních si vyráběly vánoční ozdoby, výzdobu svého klubu, psaly dopisy Ježíškovi, zdobily vánoční stromeček, navštívily vánoční trhy v Krnově a mimo to také upekly a nazdobily perníčky, které byly předány Poskytovatelům sociálním služeb při společném setkání pod Vánočním stromem na náměstí v Krnově.

Mikuláš v Domu dobré vůle Žáry

Mikuláš v Domu dobré vůle Žáry

Do Domu dobré vůle na Žárech dorazil dne 5. 12. Mikuláš a nepřišel sám, jako společníky si vzal anděla i čerta.  Společně navštívili každého uživatele a ti je  uvítali s nadšením.  Mikuláš s andělem rozdávali balíčky a zároveň dávali pozor na čerta, aby si nedovoloval zastrašovat  naše uživatele. Největší nadšení propuklo především ve chvíli, kdy uživatelé začali balíčky otvírat a ochutnávat. 

Mikulášské balíčky dětem do Nadvirne v Ukrajině

Mikulášské balíčky dětem do Nadvirne v Ukrajině

Ke konci listopadu jsme se opět vydali na Ukrajinu, zemi, kterou i nadále sužuje velká hospodářská, společenská a politická krize. Navštívili jsme město Nadvirna, které je partnerským městem, města Krnova. Účelem naší cesty bylo přivést dětem balíčky, pro radost už nyní, ale i na svátek sv. Nikolaje, který je obdobou našeho svatého Mikuláše a slaví se zde 19. prosince, ten nosí dětem dárky. Jiný způsob obdarovávání dárečky, zde děti neznají. Samotné pravoslavné Vánoce pak vypuknou na Ukrajině 6. ledna. Štědrý den začíná večeří, hned po té, co se na obloze rozsvítí první hvězda. Nejstarší člen rodiny u stolu zapálí svíčku, rodina se pomodlí  a postupně se jí ze  sváteční tabule složené z 12 chodů, které symbolizují 12 apoštolů. Je tradicí z každého jídla ochutnat . Né každá rodina si však může tuto večeři dovolit.
Jedná se většinou o postní jídla, např. holubce – zavinutý zelný list z bezmasé náplně, pirohy s náplní tvarohovou, bramborovou, koblihy zvané pampušky, kompot uvařený ze sušeného ovoce, tím prvním a hlavním je tak zvaná kuta. Jde o pokrm ze speciálně připravené pšenice, mletého a povařeného máku, medu, rozinek a oříšků, připomíná naši krupici. Po večeři koledují skupinky, které reprezentují betlémské postavy jako tři králové, pastýři a andělé, kteří s sebou nosí jesličky s Ježíškem. Chodí od bytu k bytu a zpívají koledy.

Lehce jsem vám přiblížila v této adventní době i svátky vánoční na Ukrajině a nyní přiblížím naši cestu. Abychom mohli připravit balíčky dětem, oslovili jsme pracovníky Městského úřadu v Krnově, kteří se zapojili do sbírky balíčků a nakoupili perníčky, vitamíny, čaje, piškoty, lízátka. Tuto sbírku zorganizoval a předal Mgr. František Fojtík. Taktéž nám se zajištěním balíčků pomohli pracovníci Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, kteří přispěli pexesem, omalovánky, pastelkami, sladkostmi. Osobně nám vše předal ředitel Ing. Tomáš Kotyza a náměstek hejtmana kraje - Jan Krkoška. Další dobrůtky, veliké Mikuláše, krupici, přesnídávky, zubní kartáčky, pastu, plyšáky zajistili pracovníci Charity Krnov. Podařilo se nám naložit 10 pytlů teplého oblečení, pleny pro děti, hračky, 150 kg mouky a 100 kg rýže, 50 velikých Mikulášských balíčků, 2 toaletní křesla a polohovací lůžko i s matrací. Vyjeli jsme v ranních hodinách a měli před sebou kolem 700 km cesty. Po celou dobu byla cesta velmi zdařená a klidná, nikde jsme nebloudili a nepotýkali se s překážkami. Když jsme přijeli k hranicím, opět jsme museli přihlížet dlouhé koloně aut, po chvilce zastavení se nám kolem auta rozestavilo několik mladých Ukrajinců, kteří měli zájem nám pomoci dostat se co nejblíže dopředu. Poslechli jsme jejich rady a začali kolonu předjíždět. I přesto, že se nám podařilo dostat přímo do vstupu hranice, čas strávený zde se nám protáhnul na tři hodiny a to jen proto, že na našem nákladu se jim stále něco nelíbilo. Bylo toho mnoho, plné auto, polohovací lůžko, na které žádali oficiální dokument, pro mě věc nepochopitelná. Neustále jsme byly posílány od okýnka k okýnku, kopírovat dokumenty. Nenechali jsem se zmást a usilovali o naše odbavení z hranice. Nakonec se nám to povedlo, ale bylo to tak, tak. Čekala nás ještě tříhodinová cesta po Ukrajině, která již byla náročná. Venku tma, mlha, neosvětlená místa, neosvětlení cyklisté, neoznačená cesta, která nám mnohdy splývala. Když jsme po 13 ti hodinách dojeli na místo k otci Andrijovi, teprve jsme si oddychli a měli velikou radost, z přivítání otce, který s úsměvem na tváři jásal, že se nám vše podařilo dovézt. Druhý den jsme společně s otcem, který je ředitelem i místní Charity, navštívili sirotčinec a předávali balíčky dětem. Odpoledne jsme navštívili rodinu, kde je nemocný muž středního věku upoutaný na lůžko. Tomu jsme předali lůžko i s matrací. Přála bych vám vidět jeho výraz v obličeji a oči zalité slzami. Nevěřícně se díval a stále děkoval slovy, to není možné, já budu mít své lůžko. Toto lůžko by těžko na Ukrajině získal, nefunguje zde sociální a zdravotní systém a jeho důchod o výši 1 100 Kč (přepočteno), mu to v žádném případě neumožní. Bylo nám také do pláče, a sdíleli jsme s ním velikou radost. Ostatní pomoc jsme vyložili v místní Charitě, která bude průběžně předána potřebným. Otec vybudoval jídelnu a tím zajišťuje každý den teplé jídlo lidem bez domova. Každá tato cesta na Ukrajinu, která přinese lidem pomoc je pro nás velikým potěšením, když vidíme vděčnost a radost v očích obdarovaných.

 

Tímto bych chtěla poděkovat MÚ Krnov a jeho pracovníkům, MSK a jeho pracovníkům, pracovníkům Charity, krnovským škrobárnám a všem dárcům, kteří přispívají do našeho šatníku a humanitárního skladu Charit, jak ošacením, tak i domácími potřebami. Velice si vážíme vaší ochoty a solidarity a děkujeme za ty, kterým vaše pomoc přinese trochu štěstí a naděje.

                                                        Monika Dudová – ředitelka Charity Krnov

 

 

Galerie v Domu dobré vůle Žáry

Galerie v Domu dobré vůle Žáry

V našem Domu dobré vůle Žáry, se pracovníci rozhodli zpříjemnit prostory chodeb domova fotografiemi ze společných aktivit a činností s uživateli. Nazvali si prostory "GALERI" a připravili několik nástěnek s fotografiemi, které znázorňují společné chvíle s uživateli Domova např. při rehabilitacích, volnočasových aktivitách, při ručních pracích, hrách, bohoslužbách, pobytu venku s posezením atd. Zachycené okamžiky jsou moc krásné a mnoha uživatelům vybaví i vzpomínky.

Charita Krnov slaví 25 let pomoci lidem

Charita Krnov slaví 25 let pomoci lidem

Společenským setkáním, které se konalo v pátek 23. června odpoledne v sídle Charity Krnov, vyvrcholily celotýdenní oslavy 25 let její existence. Mezi účastníky nechyběli bývalí a současní zaměstnanci Charity, včetně bývalých ředitelek, zástupci poskytovatelů sociálních služeb, dobrovolníci z šatníku a mnoho dalších. Pozvání přijal také dlouholetý významný dárce Charity Krnov pan Dalibor Tesař a mimo jiné nás navštívili i zástupci Městského úřadu v Krnově, odboru sociálního, kteří Charitě Krnov předali poděkování starostky města ve formě Pamětního listu a nádherného velmi chutného dortu. Až z Ukrajiny na oslavu přijel otec Andrij Budzak, zástupce Charity Nadvirna, s níž krnovská Charita spolupracuje v oblasti humanitární pomoci. O dobrou náladu se po celou dobu staral Dixieland Jazzsle ze ZUŠ Krnov. Během oslav byla možnost se občerstvit, zavzpomínat si prohlédnutím fotografií z každého střediska, které Charita Krnov provozuje.

Akce v Denním stacionáři při oslavě 25 let Charity Krnov

Akce v Denním stacionáři při oslavě 25 let Charity Krnov

Ve čtvrtek 22.6., se uskutečnila v prostorách Denního stacionáře přednáška na téma: Nepoctiví prodejci (Šmejdi) pro starší a pokročilé. Tato přednáška byla pořádána Dluhovou poradnou Lexikona, která je také jednou ze sociálních služeb v městě Krnov. Lektorka velmi hezky přednesla, jak k těmto lidem přistupovat, jak nepodepisovat nevýhodné smlouvy a jaká rizika mohou nastat, pokud si tyto lidi pustíte do svého bytu. Do přednášky se zúčastnění zapojili a přispěli i vyprávěním svých příběhů s podobnými zkušenostmi. Během přednášky bylo nabídnuto drobné občerstvení, na které jsme se pilně předešlý den připravovali.

Pečení koláčů

Pečení koláčů

Ve středu 21. července, nám Charita provoněla koláčky, které byly pečeny jako občerstvení pro připravovanou přednášku v rámci Denního stacionáře a pro setkání, které bylo vyvrcholením oslav Charity Krnov 25 let pomoci lidem. 600 krásných a vynikajících koláčků upekli příznivci Charity a to bývalá paní ředitelka Sylvie Mičková, její manžel pan František Mička, který pečlivě koláčky hlídal v troubě, a s touto důležitou činností, mu pomáhal pan Karel Siuda.Jeho manželka paní Jana Siudová připravovala těsto a koláčky, s tím vším jim také pomáhala paní Libuše Macháčková. O dodání vynikajícího receptu a přípravou těsta s pečením se postarala bývalá vrchní sestra Charity Krnov, paní Alena Čepková.

Den otevřených dveří v rámci oslav 25 let Charity Krnov

Den otevřených dveří v rámci oslav 25 let Charity Krnov

V úterý 20.června se v prostorách Charity Krnov uskutečnil Den otevřených dveří, kde měli lidé možnost získat informace o poskytovaných službách Charity Krnov. Jednotlivé služby byly také představovány formou fotografíí od roku 1992 až do současnosti. Každý, kdo Charitu navštívil, se mohl občersvit. Jako malou pozornost si odnášel srdíčka, která ušili uživatelé Denního stacionáře s pomocí pracovníků.

Slavíme 25 let Charity Krnov

Slavíme 25 let Charity Krnov

Pojďte společně s námi oslavit 25. výročí založení Charity Krnov ve dnech 19. 6. - 22. 6. 2017 PROGRAM: Pondělí: Mše svatá v 18: 00 hod. v kostele sv. Martina Krnov Úterý: Den otevřených dveří od 9.00 hod – 15.00 hod - Charita Krnov, Dům dobré vůle Žáry Čtvrtek: v 10:00 hodin přednáška v Denním stacionáři Krnov na téma: NEPOCTIVÍ PRODEJCI ( ŠMEJDI) PRO STARŠÍ A POKROČILÉ ( s občerstvením).

Přednáška v Denním stacionáři

Přednáška v Denním stacionáři

Dne 22.6. v 10:00 hod se v Denním stacionáři uskuteční přednáška. Přijďte nás navštívit a poslechnout si zajímavé téma.

Podpořte nás

Tříkrálová sbírka

Náš výtěžek
394 392 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR