Služby Charity Krnov

 

Posláním Charity je laskavou a odbornou péči pomáhat lidem, kteří se ocitli v sociální, materiální, zdravotní, duševní, duchovní, nebo jiné nouzi, a to bez ohledu na vyznání, rasu nebo národnost, naplňovat přikázání křesťanské lásky k bližnímu, svědčit o rovnosti všech lidí a hodnotě každého jednotlivce. Našim cílem je poskytovat služby sociální, sociálně zdravotní a zdravotní seniorům, osobám se zdravotním postižením, lidem nevyléčitelně nemocným a v terminálním stádiu života, lidem bez domova, ohroženým dětem a mládeži a dalším lidem, kteří to potřebují a to v jejich přirozeném domácím prostředí.

 

Služby pro seniory:

Senioři jsou jednou z nejvíce ohrožených skupin obyvatelstva, proto jim směřujeme většinu našich služeb. Jedná se o služby trerénní i ambulantní.

Služby pro děti a mládež:

Děti a mládež jsou další z velmi ohrožených skupin. Pro ně realizujeme ambulantní službu nízkoprahové zařízení pro děti a mládež.

Služby pro potřebné:

Pro lidi v nouzi, kteří žijí mezi námi jsou určeny další z našich služeb.