Humanitární pomoc a šatník

 

Humanitární pomoc Charity Krnov je realizována dvěmi základními způsoby.

Přímá pomoc lidem v nouzi formou asistovaných nákupů a darováním vybavení do domácností ze zásob humanitárního skladu.

Využíváme také „Operačního programu potravinové a materiální pomoci“, který podporuje osoby a domácnosti ohrožené chudobou a sociálním vyloučením. Ministerstvo práce a sociálních věcí prostřednictvím tohoto programu realizuje pomoc potravinovou i materiální. Nejchudší lidé tak dostanou díky projektu zdarma potravinové balíčky a balíčky se základními hygienickými potřebami a potřebami souvisejícími s péči o děti. V rámci tohoto projektu jsou nabízeny doprovodné aktivity přispívající k sociálnímu začleňování.

Charitní šatník je provozován dvakrát týdně v době od 13:30 do 15:00 hod. V úterý je prováděn sběr oděvů, každou středu je pak prováděn výdej oděvů potřebným.
  
 

Kontakt:

Charita Krnov
Humanitární středisko
Hlubčická 297/3, 794 01 Krnov

kontaktní osoba: Bc. Monika Dudová, tel.: 725 104 441
e-mail: monika.dudova@krnov.charita.cz

Provozní řád šatníku

Metodika humanitární pomoci