Posláním našeho domova je celoročně poskytovat nepřetržitou pomoc, podporu a péči jednotlivcům i manželským párům se stařeckou demencí, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, kteří nejsou schopni zajišťovat své základní životní potřeby ve vlastním sociálním prostředí, a to ani s pomocí své rodiny, terénní sociální služby nebo z jiných závažných důvodů.

CÍLOVÁ SKUPINA

  • osoby se stařeckou demencí
  • osoby s Alzheimerovou demencí
  • osoby s chronickým duševním onemocněním

Věková struktura cílové skupiny:

senioři nad 55 let s přiznaným invalidním nebo starobním důchodem

Kapacita zařízení:

29 klientů

Co má udělat zájemce o poskytování sociální služby v Domu dobré vůle Žáry?

  1. Získat Žádost o poskytování sociální služby (ke stažení na webových stránkách či k vyzvednutí přímo v kanceláři sociálního pracovníka v zařízení).
  1. Vyplněnou Žádost včetně Posudku praktického lékaře zaslat na adresu Dům dobré vůle Žáry, Žáry 3, 793 95 Město Albrechtice, nebo Charita Krnov, Hlubčická 297/3, 794 01 Krnov nebo také osobně odevzdat v zařízení Domu dobré vůle Žáry nebo na Charitě v Krnově.
  1. Žádost bude zaevidována a zařazena do seznamu žadatelů, zároveň bude žadatel či jeho příbuzný písemně informován o stavu žádosti a následně bude po domluvě provedeno sociální šetření.

Ceny za poskytování sociální služby:

ubytování:

1-lůžkový pokoj      210,- Kč za den

2-lůžkový pokoj      200,- Kč za den

stravování:

dle typu diety od 150,- Kč (základní racionální) do 155,- Kč

Kontakt:

Charita Krnov
Dům dobré vůle Žáry
Žáry č. 3, Město Albrechtice, 793 95

sociální pracovník: Bc. Daniel Jurčík
tel.: 595 170 379

email: daniel.jurcik@krnov.charita.cz

Charita Krnov

Hlubčická 297/3,  794 01 Krnov

Bc. Monika Dudová, ředitelka

email: monika.dudova@krnov.charita.cz

 

Přejeme milé kolegyni k narozeninám

Přejeme milé kolegyni k narozeninám

Dnes slavíme♥ Hravou formou jsme naši milé kolegyni, která má na starosti "humanitární sklad plyšových hraček pro děti",popřáli ke krásným kulatým narozeninám, hodně štěstí, zdraví, lásky a Božího požehnání.

Máme krásné posezení

Máme krásné posezení

Nejen uživatelé Denního stacionáře, ale i pracovníci se mohou těšit z krásné pergoly a posezení v ní. Je dokončena, a ač se nám dny ochlazují, na jaře nás přivítá i s rozrostlými rostlinkami a veselými barvami.

Přijmeme pracovníka v sociálních službách

Přijmeme pracovníka v sociálních službách do terénní pečovatelské služby. Inzerát ke stažení naleznete v rubrice Charitní pečovatelská služba - Rozsah služeb.

 

Návštěva z partnerského města Ukrajiny - Nadvirna

Návštěva z partnerského města Ukrajiny - Nadvirna

V těchto dnech hostí Město Krnov  delegaci z partnerského ukrajinského města Nadvirna, složenou především z úřednic, které se seznamují se strukturou úřadu a jeho agendami. Mezi návštěvníky je také otec Andrij z Caritas Nadvirna, jemuž starosta Tomáš Hradil dnes předal finanční dar města Krnova ve výši 4851 eur (125 000 Kč) na zakoupení osobního automobilu k zajištění rozvozů obědů v rámci sociální služby.

 

PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK

Ve dnech od 22.07.2019 do 04.08.2019 bude Půjčovna kompenzačních pomůcek uzavřena, z důvodu čerpání řádné dovolené.

Děkujeme za pochopení.

Bc. Monika Dudová, ředitelka

Petice za záchranu domácí zdravotní péče

Petice za záchranu domácí zdravotní péče

Po nikam nevedoucích jednáních a téměř roční stávkové pohotovosti našich zdravotních sester jsme se rozhodli konat a předkládáme občanům petici za záchranu domácí zdravotní péče. 

Oslavte s námi Den matek v Denním stacionáři

Oslavte s námi Den matek v Denním stacionáři

CHARITA  KRNOV

Vás srdečně zve na oslavu svátku

DNE MATEK, 

která se uskuteční v prostorách

Denního stacionáře

v úterý  21. 5. 2019 v  10:00 hod.

 Můžete se těšit na vystoupení žáků ZŠ Slezské diakonie.

 

Poděkování

Poděkování

Tuto krásnou velikonoční dekoraci, vyrobili pracovníci s uživateli Domu dobré vůle Žáry pro uživatele Denního stacionáře Charity Krnov. Moc vám všem děkujeme, že se vzájemně dokážeme obdarovávat nejen láskou a úsměvy, ale i milým vyrobeným dárečkem.

Přejeme vám všem požehnané velikonoční svátky

Přejeme vám všem požehnané velikonoční svátky

Nebojte se..........Není tu! Vstal z mrtvých, tak jak řekl!   (Mt 28,5-6)

Ať tato radostná a dobrá zpráva naplní celý váš život,

vám přeji z celého srdce pracovníci Charity Krnov

Červená mašle je symbolem našeho svázání s pacienty

Červená mašle je symbolem našeho svázání s pacienty

I pracovníci pobytové služby Charity Krnov - Dům dobré vůle Žáry se připojují ke stávkové pohotovosti zdravotní domácí péče a upevňují na stranu srdce symbolickou mašli.