Rozsah služby, ceník, dokumenty

 

Posláním Denního stacionáře v Krnově je předcházet osamělosti a mírnit sociální vyloučení seniorů a osob s tělesným postižením. Podporujeme jejich soběstačnost, vytváříme příjemné prostředí pro jejich setkávání s vrstevníky a aktivní využívání volného času. Přispíváme k tomu, aby prožívali svůj život radostně a důstojně.

Veřejný závazek DS

Informace pro zájemce o službu

Žádost o službu DS

Ceník Denní stacionář