Denní stacionář Charity Krnov

pro seniory a osoby s tělesným postižením


 je v provozu od 5. 5. 2011

Posláním Denního stacionáře v Krnově je předcházet osamělosti a mírnit sociální vyloučení seniorů a osob s tělesným postižením. Podporujeme jejich soběstačnost, vytváříme příjemné prostředí pro jejich setkávání s vrstevníky a aktivní využívání volného času. Přispíváme k tomu, aby prožívali svůj život radostně a důstojně. .

Služba je poskytována v budově Charity Krnov ul. Hlubčická 297/3, Krnov
v pracovních dnech od 7 h do 16 h

Uživatelé mohou službu využívat pravidelně po celý týden, jen některé dny v týdnu ale také jednorázově několik hodin, podle svých potřeb, za úhradu podle ceníku poskytovaných služeb.

Aktivity

Rozsah služby, ceník, dokumenty

Všechny podrobné informace Vám rádi poskytneme

Adresa poskytovatele a zařízení:

Charita Krnov
Denní stacionář
Hlubčická 297/3, 794 01 Krnov

Kontakt:

Marcela Harasimová
vedoucí pracovnice
tel. 606 771 038  e-mail: marcela.harasimova@krnov.charita.cz

 

Bc. Miroslava Ivanovová
sociální pracovnice
tel. 725 104 445  e-mail: miroslava.ivanovova@krnov.charita.cz