Charitní pečovatelská služba

 

"Pouze láska, porozumění, laskavost, péče o druhé a pokora dávají našemu životu smysl."

 

Posláním Charitní pečovatelské služby je poskytovat praktickou pomoc osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, nemoci, či zranění a podporovat úsilí uživatele setrvat co nejdéle v domácím prostředí. Poskytováním optimálních služeb doprovázet uživatele v jeho obtížné situaci a v případě zájmu zprostředkovat duchovní pomoc.

 

Hlavní cíle služby

  • zajistit bezpečné a odborné služby,
  • umožnit uživatelům služby udržovat kontakt se svými blízkými a přáteli,
  • zachovat soběstačnost a dosavadní způsob života uživatelů služby,
  • zmírnit osamělost a bezmocnost.

Cílová skupina – komu je naše služba určena:

  • osoby se zdravotním postižením,
  • osoby s tělesným postižením,
  • senioři.

Časový rozsah služby u uživatelů a úkony služby pondělí-pátek, víkendy a svátky od 7:00 hod do 20:00 hod                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Kontakt:

Charita Krnov
Charitní pečovatelská služba
Hlubčická 297/3, 794 01 Krnov

vedoucí: Bc. Miroslava Ivanovová
tel.: 725 104 445
e-mail: miroslava.ivanovova@krnov.charita.cz