Charitní ošetřovatelská služba


  • Tel.: 725 104 442
 
Vedoucí služby: Martina Petrová - vedoucí

Způsob poskytování: Činnosti: ošetřovatelská rehabilitace, aplikace ordinované terapie ( inzulín, intramuskulární injekce), ošetření stomií (vývod), lokální ošetření, aplikace klyzmatu, cévkování, výplachu, ošetření permanentního katetru, péče o umírající a jejich rodiny Fakultativní služby: NE

Charitní ošetřovatelská služba poskytuje komplexní péči o nemocné ve spolupráci s ošetřujícím lékařem a rodinou. Výkony provádí registrované zdravotní sestry, které ke klientům přistupují s láskou a úctou, respektují individuální potřeby klientů. Služba je poskytována seniorům, osobám se zdravotním postižením či tělesným postižením, lidem po úrazech, kterým se snažíme zajistit co nejdelší pobyt v domácím prostředí.


Organizace:


Seznam lidí:

Martina Petrová - vedoucí