PŘEJEME POŽEHNANÉ VÁNOCE

PŘEJEME POŽEHNANÉ VÁNOCE

Děti z Nízkoprahového klubu Zvídálek se také připravovaly na Vánoce, a to nejen pečením perníčků a cukroví, ale také zdobením stromečku, společnou vánoční besídkou, při které si zazpívaly koledy a rozdaly dárečky.

Zvídálek pekl perníčky

Zvídálek pekl perníčky

Děti ze Zvídálku  v měsíci prosinci zvolily své aktivity v adventním duchu. Při svých setkáváních si vyráběly vánoční ozdoby, výzdobu svého klubu, psaly dopisy Ježíškovi, zdobily vánoční stromeček, navštívily vánoční trhy v Krnově a mimo to také upekly a nazdobily perníčky, které byly předány Poskytovatelům sociálním služeb při společném setkání pod Vánočním stromem na náměstí v Krnově.

Podzimní světlo ve Zvídálku

Podzimní světlo ve Zvídálku

Dýně není jen pochutina, je to také symbol amerického svátku Halloween, který si získává stále větší popularitu i u nás. Klasické vyřezávání dýní znají snad všichni. Strašidýlka a příšerky se využívají hlavně pro Halloween. Je to tradiční svátek slavený 31. 10., respektive v noci z 31. 10. na 1. 11. Svátek pochází od Keltů. Keltský rok se dělí na dvě části, na část plnou hojnosti, plodnosti a úrody a část zimní a strašidelnou. A právě tato strašidelná část začínala v listopadu. Lidé v první listopadový den uctívali Anwina – Boha Mrtvých a v tuto noc se domů vracely duše zemřelých a vyhledávaly pomoc u příbuzných. Ti jim měli pomoci vstoupit do země mrtvých. Zde vznikla tradice vydlabaných dýní – lidé jimi totiž „svítili duchům na cestu“. Jako ochranu před zlými duchy používali lidé různé masky a převlékali se do starých hadrů.

Vyřezávání dýní v Čechách a na Moravě není však spojeno s Halloweenem. Je to stará slovanská tradice, která oslavuje podzim coby období stěhování světla a tepla zpátky do domovů a lidských příbytků. A naše děti z klubu Zvídálek se rozhodly také jednu svou dýni si vyřezat. Již několik dní se na tento den velmi těšily a v hojném počtu sešly. Rozhodly se pro způsob zdobení vyřezáváním a vydlabáváním. Nejdříve vyřízly otvor a ponechaly víko s velkým stonkem. Poté vnitřek dýně vydlabaly a pak už začaly se samotným vyřezáváním očí, nosu, pusy, dle jejich fantazie. Otvory vyřezaly dostatečně velké, aby bylo vidět světlo ze  svíčky, kterou do dýně umístily. Svítící dýně pak byla pár dní ozdobou jejich klubu.

Výlet se Zvídálkem na rozhlednu Hanse Kudlicha v Úvalně

Výlet se Zvídálkem na rozhlednu Hanse Kudlicha v Úvalně

17.6.2011 jsme se vydaly s dětmi na rozhlednu Hanse Kudlicha v Úvalně.

Výlet na zámek Linhartovy

Výlet na zámek Linhartovy

13.8.2010 jsme se vydaly s dětmi na prohlídku zámku Linhartovy.