Zvídálkova pravidla

 

Důležitý je pro nás princip nízkoprahovosti. Klub je otevřen všem dětem, které o činnost v něm projeví zájem, i když většina našich uživatelů pochází přímo z lokality, ve které sídlíme (Krnov – ul. Vrchlického) a kde je koncentrována velká část romské etnické menšiny žijící v našem městě.

 

 

 

Pravidla klubu:

 • s dětmi jednáme s úctou
 • pěstujeme v nich ochotu vzájemně si pomáhat a tolerovat druhé
 • děti vedeme k tomu, aby pochopily, že učit se, se vyplácí
 • nabízíme jim poznání kulturního dědictví prostřednictvím slavení křesťanských svátků
 • mají možnost zůstat v anonymitě, v klubu je oslovujeme tak jak sami chtějí
 • pravidelná docházka není podmínkou užívání služby, uživatelé mohou přicházet a odcházet v rámci otevírací doby a využívat služeb podle rozvrhu klubu
 • služby jsou poskytovány bezplatně
 • snažíme se o maximální dostupnost našich služeb pro cílovou skupinu
 • děti se nemusí zapojit do připravených činností
 • provozní doba služby odpovídá potřebám uživatele, služba je k dispozici v době, kdy uživatel má podmínky přijít do zařízení (jak z hlediska dne, tak měsíce a roku), zároveň je provozní doba služby stabilní a nedochází k jejím náhlým výpadkům 
 • službu může využít kdokoliv z cílové skupiny bez omezení, pokud svým chováním a jednáním neomezuje a neohrožuje sám sebe, ostatní uživatele, pracovníky či efektivitu služby

Zvídálek - Rozvrh

Co a kdy ve Zvídálku

Zvídálek - Informace pro uživatele

Pár důležitých informací pro naše klienty.

Zvídálek - Ve Zvídálku platí

Pravidla, jimiž se ve Zvídálku řídíme.

AKTIVITY VE ZVÍDÁLKU

Co nového se připravuje pro děti ve Zvídálku?