Zvídálek nabízí

 

Naší snahou je ve Zvídálku:

 • poskytnout dětem motivaci pro aktivní přístup ke vzdělání
 • vést je k řádnému plnění domácích úkolů a přípravě do školy
 • podnítit v dětech snahu o zlepšení jejich učebních výsledků a umožnit jim zažít osobní úspěch
 • být místem, které děti pravidelně navštěvují a dovedou vnímat, že je zde čekají možností aktivního využití volného času
 • usměrňovat jejich mravní vývoj výchovným způsobem založeným na multikulturních principech a překonat tak etnické předsudky a problémy spojené se sociálním vyloučením
 • poskytnout podporu pro zvládnutí obtížných životních situací
 • zvýšení sociálních schopností a dovedností

Druhy poskytovaných služeb a jejich realizace

Podle § 27, zákona č. 108/2006 Sb. poskytujeme tyto služby:

 • výchovně vzdělávací a aktivizační činnost: volnočasové aktivity, pracovně výchovná činnost, nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností, zajištění  podmínek pro přiměřené vzdělávání)
 • zprostředkování kontaktů se společenským prostředím: aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí
 • sociálně terapeutické činnosti: socioterapeutické činnosti a dovednosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: pomoc při vyřizování běžných záležitostí, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktů s rodinou, pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob