Projekty Diecézní charity ostravsko-opavské v roce 2010

Projekty Diecézní charity ostravsko-opavské v roce 2010

Mimo kontinuální poskytování služeb potřebným je naší hlavní aktivitou realizace sociálních projektů. Tyto projekty se věcně a zaměřením na cílovou skupinu překrývají se základními činnostmi sociálních služeb, které takto doplňují nebo rozšiřují. Podívejme se na některé z projektů, které Diecézní charita ostravsko-opavská realizovala v roce 2010.

Poradna DCHOO nedává dluhům šanci

Poradna DCHOO nedává dluhům šanci

Poradenské a informační centrum Diecézní charity ostravsko-opavské pokračuje v besedách v rámci projektu „Nedejte dluhům šanci“. Tento projekt je zaměřen na seniory, kteří jsou v tomto směru velmi zranitelnou skupinou.

Modlitba, půst, almužna

Modlitba, půst, almužna

Postní doba je obdobím přípravy na co nejplnější prožití událostí Velikonoc, základního kamene naší víry a naděje. V tomto období obzvláště prohlubujeme svůj vztah k Bohu, bližním a k sobě samému skrze modlitbu, půst a konání dobrých skutků.  Půst je duší modlitby a milosrdenství je životem postu.