PŘEJEME POŽEHNANÉ VÁNOCE

PŘEJEME POŽEHNANÉ VÁNOCE

Děti z Nízkoprahového klubu Zvídálek se také připravovaly na Vánoce, a to nejen pečením perníčků a cukroví, ale také zdobením stromečku, společnou vánoční besídkou, při které si zazpívaly koledy a rozdaly dárečky.

S dětmi vám všem, ze srdce, přejeme krásné a požehnané Vánoce. Do nového roku hlavně ZDRAVÍ, LÁSKU, životní optimismus a splněná přání.

Kolektiv pracovníků Charity Krnov