Zobrazit podle typu:
Zobrazit podle času:
Rubriky:    

Poradna DCHOO nedává dluhům šanci

Poradenské a informační centrum Diecézní charity ostravsko-opavské pokračuje v besedách v rámci projektu „Nedejte dluhům šanci“. Tento projekt je zaměřen na seniory, kteří jsou v tomto směru velmi zranitelnou skupinou.

Modlitba, půst, almužna

Postní doba je obdobím přípravy na co nejplnější prožití událostí Velikonoc, základního kamene naší víry a naděje. V tomto období obzvláště prohlubujeme svůj vztah k Bohu, bližním a k sobě samému skrze modlitbu, půst a konání dobrých skutků.  Půst je duší modlitby a milosrdenství je životem postu.

Diecézní charita ostravsko-opavská podpořila sanace v Dolních Domaslavicích

Diecézní charita ostravsko-opavská darovala na konci února 2011 obci Dolní Domaslavice částku 500 tis. korun v souvislosti s odstraňováním následků loňských povodní a jejích doprovodných jevů v Moravskoslezském kraji. Jedná se o další příklad navazující pomoci Charity v kraji.

S kvalitou do praxe v polovině

Vzdělávací projekt „S kvalitou do praxe“, který realizuje Diecézní charita ostravsko-opavská ve spolupráci s Moravskoslezským krajem za přispění Evropského sociálního fondu se blíží k druhé polovině vzdělávacích seminářů.

Duchovní rozměr charity

Milí přátelé,
pohovořit v několika málo minutách o duchovním rozměru charity je snaha více nežli troufalá. Domnívám se, že jsme si všichni vědomi toho, že toto téma by zasluhovalo spíše několikadenní seminář, který by nám teprve umožnil poodkrýt toto téma a jeho problematiku, jelikož toto téma je velmi dalekosáhlé a výrazným způsobem přesahuje účel tohoto referátu. Rád bych se tedy pouze zaměřil na některé základní prvky charitní spirituality a jejich konsekvence pro obecnou sociální – charitativní práci v naší společnosti.