Pomoc na Ukrajině

Pomoc na Ukrajině

Minulý týden v pátek 24. 3. 2017 jsem se po čtyřech měsících opět vydala na Ukrajinu za účelem dovozu humanitární pomoci lidem v Nadvirně, která jim bude předána jak námi, tak i otcem Andrejem Budziakem, ředitelem místní Charity. Nadvirna je partnerským městem, města Krnova. Nemohla jsem se této cesty dočkat, i přesto, že jsem věděla, že bude krátká, pouze jen víkendová, každá hodina strávená na Ukrajině mi přináší radost a spoustu nových myšlenek srovnávajících život u nás a na Ukrajině. Na Ukrajinu jezdívám od roku 2012 a čím dál více se mi tato země vrývá do srdce. Lidé, kteří tam žijí, to jak žijí, jejich skromnost, láska ke své zemi a víra v naději. Mají materiálna méně než my, ale umí se smát, podělit se a pomoci. U nás je to také, ale zde lidé vyjadřují větší potřeby materiálna a mizí radost z maličkostí. Jsme přivyklí mnoha samozřejmostem, dostupnosti vody, elektřiny, dopravního spojení, opravené komunikaci a hlavně zdravotní péče se vším všudy a mnohdy i to je nám málo a chceme více. Když vstoupíte ještě dnes na Ukrajinu a necháte se ponořit do dění života, máte pocit, že ještě v mnoha oblastech Ukrajiny se vracíte do doby o 60 let zpět. K slzám mě dojímají, jejich slova modlitby, která směřují k nám, k vám všem, kteří posíláte pomoc na Ukrajinu formou drobných darů – hraček, drogerie, zdravotnického materiálů. Jsou za tyto dary pomoci tak rádi, že několikrát než se s nimi rozloučíme, při pevném stisku jejich ruky, vnímáme slova „Budeme se za vás všechny modlit, budeme na vás všechny myslet. Ti, kteří žijí v bídě a nesrovnatelných podmínkách s našimi, myslí na vás - na Dárce a já vám, prostřednictvím těchto láskyplných lidí, předávám veliké DÍKY.

Na tuto cestu jsem vydala s Mudr. Igorem Michalcem a Mudr. Tomášem Daňkem. Vyjeli jsme v pátek v odpoledních hodinách ze sídla Charity plně naloženým automobilem. Když jsme vše pak na Ukrajině předávali, nevěřili jsme vlastním očím, co vše auto dokázalo pohltit a převézt. Veliký podíl na tom měly také mé kolegyňky z Charity Krnov, které mi pomáhaly vše naskládat. Převáželi jsme potraviny, drogerii, hračky pro děti, oblečení, pleny jak pro děti tak i dospělé, zdravotnický materiál. Vešla se nám dokonce i kola. Páteční cesta byla dlouhá, nekonečně dlouhá. Na polsko – ukrajinských hranicích jsme stáli více jak 4 hodiny a opět si vyzkoušeli nepochopitelný systém kontrol ze strany ukrajinců. Projela jsem už tyto hranice za dobu pěti let asi 20x, ale stále se s něčím novým potkám. Pobíhala jsem od okýnka k okýnku ve ctyři hodiny ráno a neustále předkládala požadované papíry, pořád vše hlídat, ať o něco nepřijdeme, několik papírků, kopií všeho a stálého přesvědčování, že nevezeme nic zdravotnického, pouze dárky pro chudé. Za každé takovéto mé vyjádření jako symbol kontroly, jsme dostali razítko na lísteček. Stále vykukovali ze svých budek na auto a nejistě se tvářili. S velikou radostí jsme hranici v brzkých ranních hodinách opustili. Měli jsme před sebou ještě dvě a půl hodiny cesty, která se však díky velmi husté mlze a dírám na cestách protáhla o jednou tolik času a my na místo do Nadvirne přijeli až kolem deváté hodiny ranní. Nebylo času ani jít spát, přivítali jsme se s rodinou otce a jeli vyskladnit automobil do místní Charity. Zde jsme zhotovili několik balíčků a ty pak s otcem předávali po rodinách. Tyto rodiny byly opravdu potřebné, chudoba, kterou jsme vyděli nám vháněla slzy do očí. Jsem na tyto situace zvyklá a vím, co mne na Ukrajině čeká, ale i tak vždy cítím velikou úzkost, kterou jsem pozorovala i u svých kolegů. Děti měly velikou radost z dobrůtek, které daroval Krnovský Kaufland. Po vizitaci u rodin jsme navštívili místní nemocnici a předali zde zdravotnický materiál. Měli jsme možnost prohlídky nemocnice a opět jsme viděli, v jakých podmínkách zajišťují zdravotní péči a na jakých lůžkách leží nemocní. Lůžka ještě jak z doby války. Je však i vidět snaha o modernizaci, zlepšení dostupnosti péče podobné evropské. Doposud však zde nefunguje zdravotní systém a lidé si za ošetření musí platit nemalé peníze. Mají velmi nízké platy,  dnes 1 hřivna = 0,92 Kč. Pro zajímavost plat lékaře v nemocnici je cca 5 000,- Kč a zdravotní sestry 3000,- Kč. Do této nemocnice chystáme během těchto týdnů vypravit lůžka s matracemi a nočními stolky. Jelikož nám ještě spousta humanitární pomoci zůstala k předání, připravujeme se na další cestu koncem tohoto měsíce.

Mnohokrát děkuji oběma lékařům za ochotu vypravit se na tuto humanitární cestu se mnou, byli mi velikou pomoci jak s řízením automobilu, tak i skvělou společností, která je důležitá hlavně při zvládnutí hranice, samotné cestě po Ukrajině a jako opora v situacích, které se nás dotýkají úzkostně za srdce. Jsem moc ráda, že tuto zemi mohli poznat a dát svědectví o tom, jak těžký život na Ukrajině lidé mají. Díky jim za vše a budu se těšit na další spolupráci v tomto duchu.

Dále děkujeme všem dárcům, kteří nám přispěli finanční částkou, MUDr. Naděždě Ryšánkové za finanční příspěvek a zdravotnický materiál, společnosti Silnice.cz za zapůjčení automobilu, Kauflandu v Krnově za spoustu dobrůtek pro děti a lékárně Na Poliklinice za léky a zdravotnický materiál. Díky vám, můžeme pomáhat. Monika Dudová, ředitelka Charity Krnov

 

 

Denní stacionář oslavil MDŽ

Denní stacionář oslavil MDŽ

Ve středu 8.3.2017 jsme oslavili MDŽ. Oslavovat spolu s námi do Denního stacionáře Charity Krnov, přišly také ženy z Domova pro seniory Krnov, bývalé zaměstnankyně Charity Krnov ve složení ředitelek a vrchních sester a veřejnost. Těšili jsme se z účasti až třiceti návštěvníků. Program nám zpříjemnily děti z MŠ Maxima Gorkého. Děti předvedly hravé vystoupení, do kterého byly zařazeny písničky a tanečky. Na závěr děti rozdávaly přítomným ženám kytičku a přáníčko, které vyrobili  uživatelé z Denního stacionáře. Za své vystoupení, děti obdržely veliký potlesk a drobný dáreček. Během tohoto posezení, měli možnost zúčastnění se občerstvit kávou, čajem, koláčky, slaným pečivem, ale i bonbony. Příjemné posezení bylo ukončeno až kolem jedné hodiny.

Přípravy na MDŽ v Denním stacionáři

Přípravy na MDŽ v Denním stacionáři

Naši uživatelé s pomocí pracovníků Denního stacionáře, si dnes čas volnočasových aktivit, zpříjemnili přípravou na zítřejší oslavy MDŽ, které se uskuteční v prostorách Denního stacionáře. Pečením pro ty, kteří nás přijdou navštívit, připravili slané pečivo - šneky z listového těsta, perník a mufiny.

Přijďte se zítra za námi podívat na program, který pro vás Denní stacionář připravil a přitom ochutnat malé občerstvení.