Chudým chybí vše a málokdo jim přijde na pomoc

Chudým chybí vše a málokdo jim přijde na pomoc

Chudoba je v současné době považována za jeden z největších problémů světa. Chudobu lze rozdělit na dvě velké skupiny. Horším stádiem je absolutní chudoba, o které hovoříme v případě, že se člověk dostane do stavu, kdy není schopen uspokojit své nejzákladnější životní potřeby, jako je zajištění potravin, pitné vody, základní zdravotní péče apod. 

Denní stacionář v říjnu

Co nového bude probíhat v říjnu u nás v Denním stacionáři? čtěte více zde

Denní stacionář v září

Co nového bude probíhat v září u nás v Denním stacionáři? čtěte více zde

Podpořte nás

Tříkrálová sbírka

Náš výtěžek
394 392 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR