Velikonoční přání

Jménem svým i pracovníků Charity Krnov Vám přeji požehnané velikonoční svátky, plné pokory a naděje.

 

Monika Dudová; ředitelka

Svátek žen

Svátek žen

V Denním stacionáři jsme 14. března oslavili svátek žen. Sešli jsme se v hojném počtu. Pro zpestření a zpříjemnění odpoledního posezení nám přišly zazpívat a zatančit děti z MŠ SLUNEČNICE z Krnova. Hostům se vystoupení líbilo, což ocenili svým bouřlivým potleskem.