Mikulášské posezení v Denním stacionáři

Mikulášské posezení v Denním stacionáři

Dne 5. 12. 2013 se v Denním stacionáři Charity Krnov uskutečnilo Mikulášské posezení. Na programu se podílely děti ze Slezské diakonie, které vystoupily s vánočními písněmi. Jejich představení se všem moc líbilo a děkujeme jim za vlastnoručně vyrobené dárečky, které seniorům rozdávaly. Veliký potlesk sdílelo také vystoupení dětí z našeho Nízkoprahového klubu – Zvídálek, kteří se nám předvedly s tanečním vystoupením a písní ze známé české pohádky. Také mile překvapily svým dárečkem a tím byly české buchty s povidly, které s personálem společně upekli. A samozřejmě nechyběla ani hlavní postava – sv. Mikuláš, o jehož historii nás seznámila vedoucí Denního stacionáře, Marcela Harasimová a pak jej mezi nás pozvala na návštěvu. Rozdával dárečky seniorům i dětem a popřál všem hodně Božího požehnání a zdraví.

Tříkrálový koncert v Krnově

Tříkrálový koncert v Krnově

Již třetím rokem se uskuteční Tříkrálový koncert v Krnově. Těšíme se na Vás v sobotu 28. 12. 2013 v 17:00hod. v Koncertní síňi sv. Ducha.

Charita Krnov pomáhá na Ukrajině I.

Charita Krnov pomáhá na Ukrajině I.

Ve dnech od 10. 11. – 16. 11. 2013 jsme se vydali na humanitární misi na Ukrajinu. Tato cesta je připravována a organizována za spolupráce Diecézní Charity.