Tříkrálová sbírka skončila a my děkujeme

Tříkrálová sbírka skončila a my děkujeme

Dva týdny procházeli ulicemi tři králové – Kašpar, Melichar a Baltazar, aby navštěvovali domácnosti a všude kam zavítali, přinesli požehnání i příležitost spolupodílet se na pomoci těm, kteří se ocitli v nouzi. Charita Krnov velice děkuje všem dárcům, kteří vlídně přijali koledníky a prostřednictvím této sbírky tak věnovali na společnou pomoc mnoha potřebným 394 392- korun. To je výsledek letošní Tříkrálové sbírky Charity Krnov, která probíhala od 1. do 14. ledna. Výsledek je oproti loňské tříkrálové sbírce vyšší o 101 722,- Kč. Omlouváme se domácnostem, které na tři krále čekali a nedočkali se jejich požehnání. Velice rádi bychom přinášeli požehnání do všech domácností, ale není to pouze v silách pracovníků Charity Krnov. I přesto, že máme řadu dlouhodobých dobrovolníků, Krnov byl pokryt pouze z 1/3. Uvědomujeme si, že zazvonit u dveří lidských příbytků, chce odvahu, a proto věříme, že vás odvážných se v příštím roce najde více, abychom mohli navštívit i ty, kteří neměli příležitost otevřít svá srdce potřebným.

Naopak v okolních a odlehlých obcí Krnova, jsme se opět setkali s nadšenými koledníky. Děkuji tímto i pracovníkům Charity Krnov, kteří i po své práci nezištně věnovali svůj čas ve prospěch pomoci druhým, upřímně děkuji i všem ostatním dobrovolníkům, farnostem bez, kterých by tato sbírka nemohla být uskutečněna. Děkujeme ZŠ Janáčkova, ZŠ Žižkova, SPgŠ a SZŠ v Krnově, Střední odborné škole dopravy a cestovního ruchu, skautům v Krnově a Nízkoprahovému zařízení pro děti a mládež – Zvídálek, ZŠ Slezské  diakonii za vytvoření skupinek koledníčků a jejich pomoci s koledováním.

65% výtěžku letošní sbírky Charita Krnov použije na projekty, které přispějí k zajištění provozu, zkvalitnění a rozšíření nabídky poskytovaných sociálních služeb, kterými jsou:

Denní stacionář (pomůcky pro paměťové aktivity pro seniory). Humanitární středisko Charity Krnov - pomůžeme lidem překonat nepříznivou situaci (nákup materiálu – jako např. potraviny, deky, povlečení, ručníky, dětem pomůcky do školy apod.) Rozvoj pečovatelských služeb v odlehlých obcích v okolí Charity Krnov, Osoblažsko, Albrechticko, Zátor apod. Nákup kompenzačních pomůcek (polohovací elektrická lůžka, WC křesla, chodítka, antidekubitní matrace).

Další prostředky z Tříkrálové sbírky budou věnovány na podporu a rozvoj činnosti ostravsko opavské diecézní charity, na podporu projektů charity ČR, na humanitární pomoc v České republice a zahraničí.

Výsledek Tříkrálové sbírky 2018: Bohušov 12 558Kč; Brantice 3 259 Kč; Kč; Čaková 0Kč: Hošťálkovy 9 521 Kč; Jindřichov 2 151 Kč; Krasov 3 680 Kč; Krnov 153 511Kč; Lichnov 23 232Kč; Liptaň 3 101Kč; Město Albrechtice 60 000Kč; Třemešná 20 416Kč; Úvalno 13 930Kč; Vysoká 6 573Kč; Zátor 28 906Kč; Rusín 7 734 Kč; Slezské Rudoltice 10 637Kč; Osoblaha 13 575Kč; Slezské Pavlovice 3 465Kč; Hlinka 2 271 Kč; Dívčí Hrad 12 906 Kč; Janov 3 266Kč.

„Děkuji také jménem desítek tisíc klientů, kterým vysbírané peníze pomohou v jejich nesnadném životě.“

„ Všem koledníkům přeji, aby se jim po celý rok dařilo mít v srdci lásku, kterou při svém koledování lidem roznášeli.

 

Monika Dudová, ředitelka

 

 

Tříkrálové navštívili sociální odbor

Tříkrálové navštívili sociální odbor

Tříkrálové navštívili s radostí v srdci a požehnáním sociální a stavební odbor města Krnova a také Armádu spásy.

Tříkrálové rozjímání

Nechávají všechno ležet a stát a vydávají se na pouť svého srdce. Berou s sebou zlato, kadidlo a myrhu,
zlato lásky, kadidlo své touhy a myrhu své bolesti. Předstupují před dítě, padají před ním a vzývají ho.
Tím, že ho vzývají, zapomínají na sebe, jsou zcela přítomni.

Změna provozní doby Půjčovny kompenzačních pomůcek

Změna provozní doby Půjčovny kompenzačních pomůcek

Upozorňujeme na změnu provozní doby Půjčovny kompenzačních pomůcek.

PONDĚLÍ, STŘEDA, PÁTEK  od 7.00 do 15.00 hodin

ÚTERÝ,ČTVRTEK - rozvoz pomůcek

(vhodná předchozí telefonická domluva)