Zdravotní sestřičky se zúčastnily konference

Konference konzultantek hojení ran.

Dne 26.10.2016 jsme se zúčastnily konference konzultantek hojení ran v Ostravě, kterou pořádala Fakultní nemocnice Ostrava.Konzultantky nás v rámci svých přednášek seznámily se svou činností, s vedením fotodokumentace,s preventivními opatřeními proti vzniku dekubitů na různých odděleních – např. ARO, JIP,onkologie, neklidní pacienti, novorozenci. Seznámily jsme se s různými typy krytí vlhkého hojení

ran a shlédly několik postupů léčby různých defektů. Dále nás velmi zaujaly přednášky lékařů – MUDr. Vágnrová Lenka – chirurgie Karviná, MUDr. Biolková Veronika – kožní oddělení FNO, MUDr. Stryja Jan, Ph.D. - chirurgie Třinec – které, pojednávaly o příčinách vzniku různých defektů, o jejich včasné diagnostice, o příznacích a

zejména o jejich léčbě – jak už zmiňovanou vlhkou metodou či léčbou antibiotickou a podpůrnou –kompresivní terapie, vhodná výživa apod. Tato konference byla pro nás přínosem, jsme rády, že jsme se jí mohly účastnit a doufáme, že některé nové poznatky využijeme ve spolupráci s lékaři a v praxi.

Kolektiv zdravotních sester CHOS – Kovacsová Markéta, Petrová Martina, Vaculová Lenka a

Rybníčková Dagmar.

 

Čeští poutníci předali ve Vatikánu sochu sv. Anežky

Čeští poutníci předali ve Vatikánu sochu sv. Anežky

Čeští poutníci předali ve Vatikánu sochu sv. Anežky

Pracovnice Charity Krnov (Marcela Harasimová, Jana Pavlíková, Miroslava Ivanovová a Monika Dudová), se zúčastnili „Poutě Charity – Řím- Vatikán- Assisi s audiencí u Svatého Otce. Tuto významnou pouť organizovala Charita Hodonín a hlavním koordinátorem pouti byl pověřen pan ředitel Charity Hodonín Bc.Václav Salajka.

Cílem poutníků byla mimořádná audience u sv.otce v roce milosrdenství. Byla představena a požehnána socha sv. Anežky české, patronky nemocných, chudých a trpících. Dílo předala sv. otci česká delegace vedená ministrem kultury Danielem Hermanem. Součástí delegace byla místopředsedkyně Senátu PČR Miluše Horská, policejní prezident Tomáš Tuhý, hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír Franc, kardinál Miloslav Vlk, královéhradecký biskup Jan Vokál, plzeňský biskup Tomáš Holub, českobudějovický biskup Vlastimil Kročil i ředitel Charity ČR Lukáš Curylo. Sochu provázela výprava i jiných poutníků z české Charity a pěvecký sbor z Pardubic.

Papež František pozdravil Čechy: „Vítám věřící z České republiky, kteří se účastní národní pouti ve Svatém roce milosrdenství. Jsem rád, že mohu přivítat kardinála Miloslava Vlka, biskupy a státní představitele, a děkuji vám za dar sochy svaté Anežky České,“ k roku milosrdenství nám papež popřál „Drazí bratři a sestry, přeji vám, abyste tento Svatý rok prožili s vírou a znovu objevili krásu v prokazování skutků milosrdenství, které jsou konkrétním projevem Boží lásky ke každému z Jeho dětí. Vyřiďte můj pozdrav svým krajanům, nadále se prosím za mne modlete a přijměte apoštolské požehnání, které ze srdce uděluji vám a vašim rodinám.“ Od papeže Františka jsme přijaly apoštolské požehnání, které uchováme ve svých srdcích a vyřizujeme pozdravy krajanům, občanům města Krnova a okolí.

V závěru audience papež František přistoupil nejdříve k dětem z pardubické školy Svítání, která pečuje o děti s různým postižením a ze všech těch desítek tisíc poutníků z celého světa, podal ruku a obdaroval právě je. Každému z nich věnoval chvíli..

Pro každého z nich to je nezapomenutelná chvíle…

V odpoledních hodinách slavilo na 300 poutníků mši svatou v kostele sv. Jana Křtitele Florenťanů, který je jedním z římských kostelů zvlášť určených ke slavení Svatého roku milosrdenství. V homilii zdůraznil kardinál Miloslav Vlk úlohu českého národa v Evropě. Připomněl přitom například kardinála Josefa Berana, který je jako jediný biskup pochovaný ve Vatikánu mezi papeži.

Po mši sv. pouť uzavřel průvod do Svatopetrské baziliky, při kterém nechyběl policejní doprovod, dále průchod Svatou branou milosrdenství i modlitba a zpěv české hymny u oltáře sv. Václava.

Cestovali jsme do Itálie autobusem a po celou dobu naší společné poutě nás provázela radost. Děkujeme za přístup koordinátorovi celé poutě, který byl lidský, hluboký, zkrátka nevšední. Také děkujeme duchovnímu doprovodu o. Mgr. Robertovi Prodělalovi. a nadšenému průvodci Římem, Vatikánem i Assisi u navštívených míst, jako byla např. Lateránské bazilica, , Svaté schody, Bazilika sv. Kříže Jeruzalémského, svatý Klement s hrobem sv. Cyrila, Koloseum, Forum Romanum a Palatin, Kapitol a kostel Santa Maria in Aracoeli, Benátské nám., a další.

Podle textu na serveru cirkev.cz.

 

Přívalové deště na Žárech

Přívalové deště na Žárech

Dne 31. 5. 2016 ve večerních hodinách se přes město Město Albrechtice a okolí přehnala bouřka, kde vlivem náhlého přílivového deště a krup, byly zaplaveny i Žáry, zde byla nejextrémnější průtrž. Stanice Žáry naměřila za 50 minut 127 milimetrů srážek,“ uvedl pro www.novinky.cz Petr Drobek, meteorolog z ČHMÚ v Ostravě-Porubě. Naše pobytová služba, Dům dobré vůle Žáry, byla vytopena v přízemním a sklepním podlaží. Jelikož nedošlo k prostoupení vody do prvního podlaží, naši uživatelé nebyli ohroženi. Parkoviště před budovou také připomínalo malý rybník. Do sobotního dne jsme odčerpávali vodu a uklízeli prostory, které nyní vysoušíme. Děkujeme za vypůjčené vysoušeče městu Krnovu.

Také moc děkujeme dobrovolným hasičům z města Město Albrechtice a z obce Slezské Rudoltice, kteří urychleně po nahlášení přívalové vody, přijeli a odčerpávali vodu až do pozdních nočních hodin.

Ráda bych také poděkovala všem pracovníkům, kteří pomáhali s odčerpáváním vody a úklidem.

Bc. Monika Dudová