Posláním našeho domova je celoročně poskytovat nepřetržitou pomoc, podporu a péči jednotlivcům i manželským párům se stařeckou demencí, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, kteří nejsou schopni zajišťovat své základní životní potřeby ve vlastním sociálním prostředí, a to ani s pomocí své rodiny, terénní sociální služby nebo z jiných závažných důvodů.

CÍLOVÁ SKUPINA

 • osoby s chronickým duševním onemocněním
 • osoby s chronickým onemocněním
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby se zdravotním postižením

Věková struktura cílové skupiny:

senioři nad 55 let s přiznaným invalidním nebo starobním důchodem

Kapacita zařízení:

29 klientů

Co má udělat zájemce o poskytování sociální služby v Domu dobré vůle Žáry?

 1. Získat Žádost o poskytování sociální služby (ke stažení na webových stránkách či k vyzvednutí přímo v kanceláři sociálního pracovníka v zařízení).
 1. Vyplněnou Žádost včetně Posudku praktického lékaře zaslat na adresu Dům dobré vůle Žáry, Žáry 3, 793 95 Město Albrechtice, nebo Charita Krnov, Hlubčická 297/3, 794 01 Krnov nebo také osobně odevzdat v zařízení Domu dobré vůle Žáry nebo na Charitě v Krnově.
 1. Žádost bude zaevidována a zařazena do seznamu žadatelů, zároveň bude žadatel či jeho příbuzný písemně informován o stavu žádosti a následně bude po domluvě provedeno sociální šetření.

Ceny za poskytování sociální služby:

ubytování:

1-lůžkový pokoj      210,- Kč za den

2-lůžkový pokoj      190,- Kč za den

stravování:

dle typu diety od 150,- Kč (základní racionální) do 155,- Kč

Kontakt:

Charita Krnov
Dům dobré vůle Žáry
Žáry č. 3, Město Albrechtice, 793 95

sociální pracovník: Bc. Daniel Jurčík
tel.: 595 170 379

email: daniel.jurcik@krnov.charita.cz

Charita Krnov

Hlubčická 297/3,  794 01 Krnov

Bc. Monika Dudová, ředitelka

email: monika.dudova@krnov.charita.cz

 

Oslava životního jubilea, 100 narozeniny

Oslava životního jubilea, 100 narozeniny

Druhá nejstarší obyvatelka Krnova, paní Edith Veselá, oslavila ve středu 12. dubna sté narozeniny. Oslavu jí připravili pracovníci Domu dobré vůle Žáry společně s její rodinou. Mezi gratulanty byli téměř všichni uživatelé domova a také zástupci města Krnova. K významnému jubileu paní Edith Veselé poblahopřál tajemník Městského úřadu v Krnově Igor Kozelek a členka Aktivu pro občanské záležitosti Růžena Feketová. Nechyběla ani zástupkyně Okresní správy sociálního zabezpečení, která paní Edith Veselé předala blahopřání ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové a rozhodnutí, jímž se jí zvýšil důchod. Vyvrcholením celodenní slavnosti se na přání oslavenkyně stal ohňostroj, kterého se zúčastnili uživatelé, pracovníci a také náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Jan Krkoška. Děkujeme všem, kteří paní Edith Veselé poblahopřáli.

Volné pracovní pozice

Charita Krnov přijme pracovníky do pracovního poměru na tyto pracovní pozice:

 • Zdravotní sestra nebo zdravotnický asistent - Dům dobré vůle Žáry, pobytová služba
 • Zdravotní sestra - v terénní ošetřovatelské službě Charity Krnov (Dohoda o provedení práce)
 • Pracovník v sociálních službách - 2 volná místa - Dům dobré vůle Žáry, pobytová služba
 • Pracovník v sociálních službách  - Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež, Zvídálek, Krnov

 

Nástup možný ihned. Inzerát o hlášení volného pracovního místa je již druhý měsíc uveden na portálu Úřadu práce. Případné zájemce prosím, aby mne kontaktovali na tel. čísle 725 104 441. Ostatní informace předám při osobní schůzce.

Bc. Monika Dudová, ředitelka

 

Charita Krnov opět pomáhala na Ukrajině

Charita Krnov opět pomáhala na Ukrajině

Minulý týden v pátek 24. 3. 2017 jsem se po čtyřech měsících opět vydala na Ukrajinu za účelem dovozu humanitární pomoci lidem v Nadvirně, která jim bude předána jak námi, tak i otcem Andrejem Budziakem, ředitelem místní Charity. Nadvirna je partnerským městem, města Krnova. Nemohla jsem se této cesty dočkat, i přesto, že jsem věděla, že bude krátká, pouze jen víkendová, každá hodina strávená na Ukrajině mi přináší radost a spoustu nových myšlenek srovnávajících život u nás a na Ukrajině. Na Ukrajinu jezdívám od roku 2012 a čím dál více se mi tato země vrývá do srdce. Lidé, kteří tam žijí, to jak žijí, jejich skromnost, láska ke své zemi a víra v naději. Mají materiálna méně než my, ale umí se smát, podělit se a pomoci. U nás je to také, ale zde lidé vyjadřují větší potřeby materiálna a mizí radost z maličkostí. Jsme přivyklí mnoha samozřejmostem, dostupnosti vody, elektřiny, dopravního spojení, opravené komunikaci a hlavně zdravotní péče se vším všudy a mnohdy i to je nám málo a chceme více. Když vstoupíte ještě dnes na Ukrajinu a necháte se ponořit do dění života, máte pocit, že ještě v mnoha oblastech Ukrajiny se vracíte do doby o 60 let zpět. K slzám mě dojímají, jejich slova modlitby, která směřují k nám, k vám všem, kteří posíláte pomoc na Ukrajinu formou drobných darů – hraček, drogerie, zdravotnického materiálů. Jsou za tyto dary pomoci tak rádi, že několikrát než se s nimi rozloučíme, při pevném stisku jejich ruky, vnímáme slova „Budeme se za vás všechny modlit, budeme na vás všechny myslet. Ti, kteří žijí v bídě a nesrovnatelných podmínkách s našimi, myslí na vás - na Dárce a já vám, prostřednictvím těchto láskyplných lidí, předávám veliké DÍKY.

Na tuto cestu jsem vydala s Mudr. Igorem Michalcem a Mudr. Tomášem Daňkem. Vyjeli jsme v pátek v odpoledních hodinách ze sídla Charity plně naloženým automobilem. Když jsme vše pak na Ukrajině předávali, nevěřili jsme vlastním očím, co vše auto dokázalo pohltit a převézt. Veliký podíl na tom měly také mé kolegyňky z Charity Krnov, které mi pomáhaly vše naskládat. Převáželi jsme potraviny, drogerii, hračky pro děti, oblečení, pleny jak pro děti tak i dospělé, zdravotnický materiál. Vešla se nám dokonce i kola. Páteční cesta byla dlouhá, nekonečně dlouhá. Na polsko – ukrajinských hranicích jsme stáli více jak 4 hodiny a opět si vyzkoušeli nepochopitelný systém kontrol ze strany ukrajinců. Projela jsem už tyto hranice za dobu pěti let asi 20x, ale stále se s něčím novým potkám. Pobíhala jsem od okýnka k okýnku ve ctyři hodiny ráno a neustále předkládala požadované papíry, pořád vše hlídat, ať o něco nepřijdeme, několik papírků, kopií všeho a stálého přesvědčování, že nevezeme nic zdravotnického, pouze dárky pro chudé. Za každé takovéto mé vyjádření jako symbol kontroly, jsme dostali razítko na lísteček. Stále vykukovali ze svých budek na auto a nejistě se tvářili. S velikou radostí jsme hranici v brzkých ranních hodinách opustili. Měli jsme před sebou ještě dvě a půl hodiny cesty, která se však díky velmi husté mlze a dírám na cestách protáhla o jednou tolik času a my na místo do Nadvirne přijeli až kolem deváté hodiny ranní. Nebylo času ani jít spát, přivítali jsme se s rodinou otce a jeli vyskladnit automobil do místní Charity. Zde jsme zhotovili několik balíčků a ty pak s otcem předávali po rodinách. Tyto rodiny byly opravdu potřebné, chudoba, kterou jsme vyděli nám vháněla slzy do očí. Jsem na tyto situace zvyklá a vím, co mne na Ukrajině čeká, ale i tak vždy cítím velikou úzkost, kterou jsem pozorovala i u svých kolegů. Děti měly velikou radost z dobrůtek, které daroval Krnovský Kaufland. Po vizitaci u rodin jsme navštívili místní nemocnici a předali zde zdravotnický materiál. Měli jsme možnost prohlídky nemocnice a opět jsme viděli, v jakých podmínkách zajišťují zdravotní péči a na jakých lůžkách leží nemocní. Lůžka ještě jak z doby války. Je však i vidět snaha o modernizaci, zlepšení dostupnosti péče podobné evropské. Doposud však zde nefunguje zdravotní systém a lidé si za ošetření musí platit nemalé peníze. Mají velmi nízké platy,  dnes 1 hřivna = 0,92 Kč. Pro zajímavost plat lékaře v nemocnici je cca 5 000,- Kč a zdravotní sestry 3000,- Kč. Do této nemocnice chystáme během těchto týdnů vypravit lůžka s matracemi a nočními stolky. Jelikož nám ještě spousta humanitární pomoci zůstala k předání, připravujeme se na další cestu koncem tohoto měsíce.

Mnohokrát děkuji oběma lékařům za ochotu vypravit se na tuto humanitární cestu se mnou, byli mi velikou pomoci jak s řízením automobilu, tak i skvělou společností, která je důležitá hlavně při zvládnutí hranice, samotné cestě po Ukrajině a jako opora v situacích, které se nás dotýkají úzkostně za srdce. Jsem moc ráda, že tuto zemi mohli poznat a dát svědectví o tom, jak těžký život na Ukrajině lidé mají. Díky jim za vše a budu se těšit na další spolupráci v tomto duchu.

Dále děkujeme všem dárcům, kteří nám přispěli finanční částkou, MUDr. Naděždě Ryšánkové za finanční příspěvek a zdravotnický materiál, společnosti Silnice.cz za zapůjčení automobilu, Kauflandu v Krnově za spoustu dobrůtek pro děti a lékárně Na Poliklinice za léky a zdravotnický materiál. Díky vám, můžeme pomáhat. Monika Dudová, ředitelka Charity Krnov

 

 

Denní stacionář oslavil MDŽ

Denní stacionář oslavil MDŽ

Ve středu 8.3.2017 jsme oslavili MDŽ. Oslavovat spolu s námi do Denního stacionáře Charity Krnov, přišly také ženy z Domova pro seniory Krnov, bývalé zaměstnankyně Charity Krnov ve složení ředitelek a vrchních sester a veřejnost. Těšili jsme se z účasti až třiceti návštěvníků. Program nám zpříjemnily děti z MŠ Maxima Gorkého. Děti předvedly hravé vystoupení, do kterého byly zařazeny písničky a tanečky. Na závěr děti rozdávaly přítomným ženám kytičku a přáníčko, které vyrobili  uživatelé z Denního stacionáře. Za své vystoupení, děti obdržely veliký potlesk a drobný dáreček. Během tohoto posezení, měli možnost zúčastnění se občerstvit kávou, čajem, koláčky, slaným pečivem, ale i bonbony. Příjemné posezení bylo ukončeno až kolem jedné hodiny.

Přípravy na MDŽ v Denním stacionáři

Přípravy na MDŽ v Denním stacionáři

Naši uživatelé s pomocí pracovníků Denního stacionáře, si dnes čas volnočasových aktivit, zpříjemnili přípravou na zítřejší oslavy MDŽ, které se uskuteční v prostorách Denního stacionáře. Pečením pro ty, kteří nás přijdou navštívit, připravili slané pečivo - šneky z listového těsta, perník a mufiny.

Přijďte se zítra za námi podívat na program, který pro vás Denní stacionář připravil a přitom ochutnat malé občerstvení.

MDŽ v Denním stacionáři Charity Krnov

IMAG0406

                                    CHARITA KRNOV

 VÁS SRDEČNĚ ZVE NA OSLAVU - Mezinárodního Dne Žen

                               KDY: 8.03.2017 v 10.00 hod.

                               KDE: Charita Krnov, Hlubčická 3                

                               v prostorách Denního stacionáře

Připravili jsme pro Vás:

                                      - vystoupení dětí z MŠ Gorkého

                                      - malé pohoštění

 

                         Těší se na Vás zaměstnanci Charity Krnov

 

Přijmeme zdravotní setru do pracovního poměru

Charita Krnov, hledá zdravotní sestru s registrací, praxi u lůžka min 3 roky a řidičským oprávněním sk. B, do pracovního poměru. Jedná se o pozici zdravotní sestry v terénní domácí ošetřovatelské péči v Krnově a okolí. Zájemci se mohou informovat na tel. čísle 725 104 441, 725 104 442. Nástup od 01.03.2017.

Děkujeme, Monika Dudová - ředitelka

Zrušení zákazu návštěv v Domu dobré vůle Žáry

Zrušení zákazu návštěv v Domu dobré vůle Žáry

Na základě hlášení KHS, ruším dnením dnem zákaz návštěv v Domu dobré vůle Žáry. Dle informací KHS došlo k významnému poklesu chřipkového onemocnění.

Bc. Monika Dudová, ředitelka

 

Poděkování Městu Krnovu

Poděkování Městu Krnovu

Jménem Charity Krnov, děkuji  Městu Krnovu, které poskytlo finanční dar ve výši 5 000,- Kč na zakoupení drobných dárečků jako poděkování pro koledníky. Z tohoto daru jsme zhotovili 250 balíčků,které udělaly radost.

Monika Dudová, ředitelka

 

Tříkrálová sbírka opět našla ochotné dárce

Tříkrálová sbírka opět našla ochotné dárce

Dva týdny procházeli ulicemi tři králové – Kašpar, Melichar a Baltazar, aby zvěstovali radostnou zprávu o narození Spasitele a zároveň prosili o finanční dar pro potřebné. Navštěvovali domácnosti a všude kam zavítali, přinesli požehnání i příležitost spolupodílet se na pomoci těm, kteří se ocitli v nouzi. Charita Krnov velice děkuje všem dárcům, kteří vlídně přijali koledníky a prostřednictvím Charity tak věnovali na společnou pomoc mnoha potřebným 292 670,- korun. To je výsledek letošní Tříkrálové sbírky Charity Krnov, která probíhala od 1. do 15. ledna. Výsledek je oproti loňské tříkrálové sbírce nižší o 97 935,- Kč. Důvodem je, že Charita Krnov letos nekoledovala v městě Bruntál a toto území přenechala nově vzniklé Charitě sv. Martina v Malé Morávce. Mimo to je také důvodem nedostatek dobrovolníků, koledníků v městě Krnov. Omlouváme se domácnostem, které na tři krále čekali a nedočkali se jejich požehnání. Není jen v silách Charity zajistit území celého Krnova. Naopak v okolních a odlehlých obcí Krnova, jsme se opět setkali s nadšenými koledníky. Děkuji tímto i pracovníkům Charity Krnov, kteří i po své práci nezištně věnovali svůj čas ve prospěch pomoci druhým, upřímně děkuji i všem ostatním dobrovolníkům, farnostem bez, kterých by tato sbírka nemohla být uskutečněna. Děkujeme ZŠ Janáčkova, ZŠ Žižkova, SPgŠ a SZŠ v Krnově a Nízkoprahovému zařízení pro děti a mládež – Zvídálek, za vytvoření skupinek koledníčků a jejich pomoci s koledováním.

65% výtěžku letošní sbírky Charita Krnov použije na projekty, které přispějí k zajištění provozu, zkvalitnění a rozšíření nabídky poskytovaných sociálních služeb, humanitárním střediskem pomůžeme lidem překonat nepříznivou sociální situaci - (nákup materiálu – jako např. potraviny, deky, povlečení, ručníky apod. Nákup kompenzačních pomůcek (polohovací elektrická lůžka, WC křesla, chodítka, antidekubitní matrace). Další prostředky z Tříkrálové sbírky budou věnovány na podporu a rozvoj činnosti ostravsko opavské diecézní charity, na podporu projektů charity ČR, na humanitární pomoc v České republice a zahraničí.

„Děkuji také jménem desítek tisíc klientů, kterým vysbírané peníze pomohou v jejich nesnadném životě.“

„ Všem koledníkům přeji, aby se jim po celý rok dařilo mít v srdci lásku, kterou při svém koledování lidem roznášeli a také se těším na jejich zájem o koledování i v příštím roce.

Monika Dudová, ředitelka