Rozsah služeb

 

Charitní pečovatelská služba je určena seniorům, nemocným a lidem s omezenou soběstačností. Cílem služby je zajistit bezpečné a odborné služby, umožnit uživatelům služby udržovat kontakt se svými blízkými a přáteli, zachovat soběstačnost a dosavadní způsob života uživatelů služby, zmírnit osamělost a bezmocnost.

 

Jaké služby poskytujeme:

Úkony pečovatelské služby:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (teplé jídlo),
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

Fakultativní služby – činnosti

 • dohled nad dospělou osobou,
 • vyřizování osobních záležitostí uživatele služby služebním telefonem,
 • přeprava dopravním prostředkem poskytovatele (převoz kompenzačních pomůcek apod.),
 • úklid společných prostor domu,
 • dohled nad podáváním léku, příprava a podávání léků, zajištění léků.

Časový rozsah služby:

 • Pondělí – pátek, od 7 do 20 hod. poskytujeme: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, fakultativní činnosti.
 • Víkendy a svátky, od 7 do 20 hod. poskytujeme: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.

Zásady poskytování pečovatelské služby:

 • Odpovědnost - vedeme uživatele služby k vědomí odpovědnosti za řešení své nepříznivé situace a práva rozhodovat o svých záležitostech,
 • Lidskost - přístup vycházející z křesťanských principů - rovnost, ochota, slušnost, vlídnost, zodpovědnost,
 • Individuální přístup - uznání a respektování jedinečnosti a svobodné vůle každého člověka,
 • Dostupnost - dosažitelnost služeb pro naši cílovou skupinu,
 • Odbornost - důraz na odbornou způsobilost a pravidelné vzdělávání pracovníků, preferování podpory před péčí a průběžné kontroly kvality služby,
 • Diskrétnost - ochrana soukromí a intimity uživatele, zachovávání mlčenlivosti, získávání důvěry mezi uživatelem a pracovníkem CHPS,
 • Flexibilita - pružnost a komplexnost poskytovaných služeb,  přizpůsobení změnám uživatele,
 • Duchovní pomoc - vstřícnost k duchovním potřebám klienta.

 

 

 

Ceník pečovatelské služby